Welkom‎ > ‎

Contactgegevens


Contactgegevens en afspraken

Werkzaam bij:

AZ Jan Portaels 

Gendarmeriestraat 65

1800 Vilvoorde

annemie.uyttersprot@azjanportaels.be


Consultaties:

Alle consultaties zijn op afspraak : één week op twee op dinsdag- en donderdagnamiddag


 
Wegens mijn drukke praktijk met lange wachttijden voor consultaties en behandelingen ben ik tijdelijk genoodzaakt om maar een beperkt aantal nieuwe patiënten aan te nemen en dit onder bepaalde voorwaarden.  Ik heb er nog geen kijk op naar de toekomst toe.

Behandeling op dagopname:

De dagopnames in AZ Jan Portaels zijn op afspraak.

Deze dient u vooraf te maken bij de dienst daghospitalisatie. Dit enkel na doorverwijzing door mij.


OPMERKING :

Een dagopname en een consultatie kunnen niet op éénzelfde dag plaatshebben. Gelieve hiermee rekening te houden bij het nemen van uw afspraken a.u.b.  
CheckStat