หน้าแรก


พระราชกรณียกิจ                  
             
                    ข่าวสาร จาก นรด.
   


                     ข่าวสารจาก ศฝ.นศท.มทบ.22
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับ นศท.รร.อจ.

                            

นศท.        
              วิดีโอ YouTube

 
นักศึกษาวิชาทหาร
(Thai Reserve Officer Training Corps Student)
ตราหน่วยบัญชาการกองกำลังสำรอง
ประจำการพ.ศ. 2491 (สถาปนากรมการรักษาดินแดน)
ประเทศ ไทย
ขึ้นกับฝ่ายกิจการพิเศษ กองทัพบก
คำขวัญน.น้ำหนึ่งใจเดียว กลมเกลียวสามัคคี
ศ.ศึกษาดี มีความรู้ คู่คุณธรรม
ท.ทำความดี เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน
เพลงหน่วยมาร์ชนักศึกษาวิชาทหาร
วันสถาปนา8 ธันวาคม
สงคราม
สำคัญ
สงครามโลกครั้งที่สองในประเทศไทย

         

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

sci.anc.ac.th
http://live.anc.ac.th/
http://www.anc.ac.th/
www.secondary29.go.th
www.obec.go.th
www.moe.go.th
www.ipst.ac.th
https://www.nstda.or.th


                                                                                                                                                                                                                         


หน้าเว็บย่อย (1): รด.New Gen