คติพจน์

คติพจน์ 

" กริยาเจ กริยาเถนัง ทำอะไร ทำจริง "


ปรัชญา : ศึกษาดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม

Comments