หน้าแรก

ภาษาต่างประเทศยินดีต้อนรับ เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา

รายนามผู้บริจาค ครู มอว

รายนามผู้บริจาค1 
   
   
   
   

งานห้องสมุดโรงเรียน

https://sites.google.com/a/amphawanwit.ac.th/web/home/dlit1.PNG
https://sites.google.com/a/amphawanwit.ac.th/web/home/dlit3.PNG

http://www.amphawanwit.ac.th/smss/
นักเรียน-ผู้ปกครอง สามารถ Login ด้วยเลขประจำตัวนักเรียนด้เลยครับ Password ไม่ต้องใส่ครับ
https://sites.google.com/a/amphawanwit.ac.th/web/home/bn1.jpg
obecmail
ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

งาน 135 ปี อำเภอม่วงสามสิบ เพลง ม่วงสามสิบร่วมแสดง งานแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ปี 58       ฝ่ายบริหารโรงเรียน        
      นายสุรพล  ภูสิธานันท์          
 ผู้อำนวยการโรงเรียน 

           นายบุญหลาย  ยิ่งยืน         
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

           นายสมเกียรติ  จุฑานันท์          
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

           นายณราชัย  รวมแก้ว           
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

หน้าเว็บย่อย (1): คำสั่งโรงเรียน
Comments