หน้าแรก

https://drive.google.com/file/d/193WVKboagB48UjfqUKi6X5xqZwiCHZy8/view?fbclid=IwAR3yx9_mXL6-awWIuZkELbtpVkMjiZOOpN4L5YnfVLx-vIlYCKR3WKlh06U
https://drive.google.com/file/d/1f6JTcbT4qsP_6vHOiyYgyhq0tW2WhXfO/view?fbclid=IwAR0cX0ajFs-Z_npgA0Uq1QPyWHWj8fTOp-yPMVaQ17dEXK7an8ZzhQmsWBk

      

https://sites.google.com/amphawanwit.ac.th/classroom-online/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0

     
******** ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ **********
https://sites.google.com/a/amphawanwit.ac.th/web/home/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87.png

แนะนำเว็บไซต์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ คลิ๊กเลยครับ
https://sites.google.com/a/amphawanwit.ac.th/web/home/mathmaw.PNG
ดูผลการเรียนออนไลน์


 
     
     
     
     

งานห้องสมุดโรงเรียน

https://sites.google.com/a/amphawanwit.ac.th/web/home/dlit1.PNG
https://sites.google.com/a/amphawanwit.ac.th/web/home/dlit3.PNG

http://www.amphawanwit.ac.th/smss/
นักเรียน-ผู้ปกครอง สามารถ Login ด้วยเลขประจำตัวนักเรียนด้เลยครับ Password ไม่ต้องใส่ครับ
https://sites.google.com/a/amphawanwit.ac.th/web/home/bn1.jpg
obecmail
ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

งาน 135 ปี อำเภอม่วงสามสิบ เพลง ม่วงสามสิบร่วมแสดง งานแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ปี 58

      ฝ่ายบริหารโรงเรียน       
          นายประจักษ์พงศ์  วรรณโชติ     
 ผู้อำนวยการโรงเรียน 

           นายบุญหลาย  ยิ่งยืน         
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

           นายสมเกียรติ  จุฑานันท์          
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

หน้าเว็บย่อย (1): คำสั่งโรงเรียน
Comments