หน้าแรก

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓- นับถอยหลังโอเน็ตม.3 -
- นับถอยหลังโอเน็ตม.6 -
ดูผลการเรียนออนไลน์


 
     
     
     
     

งานห้องสมุดโรงเรียน

https://sites.google.com/a/amphawanwit.ac.th/web/home/dlit1.PNG
https://sites.google.com/a/amphawanwit.ac.th/web/home/dlit3.PNG

http://www.amphawanwit.ac.th/smss/
นักเรียน-ผู้ปกครอง สามารถ Login ด้วยเลขประจำตัวนักเรียนด้เลยครับ Password ไม่ต้องใส่ครับ
https://sites.google.com/a/amphawanwit.ac.th/web/home/bn1.jpg
obecmail
ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

งาน 135 ปี อำเภอม่วงสามสิบ เพลง ม่วงสามสิบร่วมแสดง งานแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ปี 58

       ฝ่ายบริหารโรงเรียน        
     นายประจักษ์พงศ์  วรรณโชติ          
 ผู้อำนวยการโรงเรียน 

           นายบุญหลาย  ยิ่งยืน         
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

           นายสมเกียรติ  จุฑานันท์          
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน


หน้าเว็บย่อย (1): คำสั่งโรงเรียน
Comments