หน้าแรก

“Back to HEALTHY School” การเปิดเทอมภายใต้ยุค New Normal of Education


วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTubeแนวปฏิบัติ ร่วมมือ ร่วมใจ พิชิต COVID-19
มาตรการในการป้องกัน COVID-19

      
https://sites.google.com/amphawanwit.ac.th/classroom-online/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0
     
******** ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ **********
แนะนำเว็บไซต์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ คลิ๊กเลยครับ
https://sites.google.com/a/amphawanwit.ac.th/web/home/mathmaw.PNG

 
     
     
     
     

งานห้องสมุดโรงเรียน

https://sites.google.com/a/amphawanwit.ac.th/web/home/dlit1.PNG
https://sites.google.com/a/amphawanwit.ac.th/web/home/dlit3.PNG

http://www.amphawanwit.ac.th/smss/
นักเรียน-ผู้ปกครอง สามารถ Login ด้วยเลขประจำตัวนักเรียนด้เลยครับ Password ไม่ต้องใส่ครับ
https://sites.google.com/a/amphawanwit.ac.th/web/home/bn1.jpg
obecmail
ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

งาน 135 ปี อำเภอม่วงสามสิบ เพลง ม่วงสามสิบร่วมแสดง งานแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ปี 58

      ฝ่ายบริหารโรงเรียน       
          นายประจักษ์พงศ์  วรรณโชติ     
 ผู้อำนวยการโรงเรียน 
           นายบุญหลาย  ยิ่งยืน         
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

                    
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
หน้าเว็บย่อย (1): คำสั่งโรงเรียน
Comments