หน้าแรก

 ยินดีต้อนรับ งานแผนงานโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
   

 
 

https://sites.google.com/a/amphawanwit.ac.th/plan-maw/home/87806355_2849555575265091_3014816241471717376_n.jpg?attredirects=0


ดร.ประจักษ์พงศ์  วรรณโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายบุญหลาย   ยิ่งยืน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวจินดารัตน์  บุญปรุง
หัวหน้างานแผนงาน

นางสาวรัตติยา  สวัสดิ์พันธ์
เจ้าหน้าที่งานแผนงาน

นายนสิต  ชนรินทร์
เจ้าหน้างานแผนงาน