Textos d'interès

ESCOLA DE MARES I PARES
Articles de procedència diversa que ha estat publicat a la Garsa
 • Article FAPAC: el paper de les AMPAs [+]
 • Documental Aprendre a menjar, aprendre a viure [+]
 • Jocs per a nens de 3 a 14 anys: quines son les millor maneres de interactuar [+]
 • Les vacances un canvi necessari: com planificar les vacances depenent de l'edat dels infants [+]
 • Impacte de les noves tecnologies: com les noves tecnologies són un repte, possibilitat, riscos... [+]
 • El valor de la creativitat: la importància en l'educació [+]
 • Ajudar a les tasques escolars: una visió global del paper que poden jugar les mares i els pares [+]

Comentaris i suggeriments a comunicacio@ampafloresta.org
TEXTOS DIVERSOS
 • Sobre la pujada de l'iva en els menjadors escolars [+]
 • Entrevista a Teresa Forcades sobre la vacuna del papil·loma [+]
 • Article de reflexió de Teresa Forcades sobre la vacuna del papil·loma [+]
 • Informe PISA 2009 sobre Catalunya [+]
 • Informe sobre els horaris escolars de la Fundació Jaume Bofill [+]