Curs 2014-15

 • Projecte educatiu de l'Espai Migdia 14-15 [+]
 • Protocol d'actuació davant casos greus o molt greus de comportament [+]
 • Normativa per la contractació del servei de menjador 14-15 [+]
 • Protocol d'accidents [+]
 • Protocol d'accidents greus [+]
 • Protocol de queixes i reclamacions de l'Espai Migdia [+]
 • Protocol per les famílies visitadores de l'Espai Migdia [+]
 • Full autoritzacions per l'administració de medicaments a l'Espai Migdia [+]
 • Canvi de preu del menú des del 1 de gener de 2015 [+]
 • Decàleg de l'Espai Migdia [+]
 • ACTIVITATS JORNADA INTENSIVA fEd.Inf] [1r 2n] [3r 4t] [ 5e 6e]