Organització‎ > ‎

Comissions

Les famílies s'organitzen en comissions de treball:

  • Comissió de Migdia [menjador@ampafloresta.org]: Comissió mixta que realitza el seguiment i l'avaluació de l'Espai de Migdia.
  • Comissió d’Extraescolars i Esports [extraescolars@ampafloresta.org]:  Comissió mixta que realitza el seguiment i suport a la gestió de les extraescolars en general, i fomenta la pràctica d´activitat física entre els infants i les famílies.
  • Comissió de Festesparticipa en l’organització de les diferents festes que es realitzen a l’escola, com ara el dia del bricolatge, el mercat de puces, la festa de carnestoltes, la festa intercultural, la festa de  final de curs,...
  • Comissió d’Ecologia [ecologia@ampafloresta.org]: treballem per mantenir i potenciar els espais i equipaments dedicats a l'ecologia de l'escola: hort, gallines, caseta d'energia renovable,...
  • Comissió de Mobilitat i transport [transport@ampafloresta.org]: realitza un seguiment i fa propostes de totes les actuacions que tenen a veure amb la mobilitat al voltant de l’escola
  • Comissió de famílies de sisè [sise@ampafloresta.org]: coordina les famílies de sisè per treballar diferents temes: secundària/instituts, Colònies final de curs, sorpreses final de curs, fonts de finançament
  • Comissió del mares i pares delegades de classe: a les reunions de nivell de cada curs, que se celebren a inici de curs, s’escullen dos pares o mares voluntaris com delegats o delegades de classeLa funció dels delegats o delegades de classe és, d'una banda, ésser el vincle entre tots els pares i mares de cada nivell amb l’AMPA, i de l'altra, ésser els dinamitzadors del grup de pares i mares a les diferents activitats que s’organitzen des de l’escola o l’AMPA. [+]
  • Comissió d'aprenentatge en comunitat: Comissió mixta per treballar la vinculació de les famílies a l’escola i la implementació d’accions adreçades a l’assoliment de l’èxit educatiu de manera inclusiva i acollidora.
  • Comissió de Biblioteca: apropem la biblioteca de l'escola a l'alumnat, fora de l'horari lectiu i amb activitats.
Si us voleu posar en contacte amb alguna comissió que no té correu electrònic propi podeu escriure a secretaria@ampafloresta.org