Tingueu present aquests acords per tal d'evitar imprevistos:
  • Cada torn compta amb un mínim de dues persones acompanyants, que són les que apareixen en el calendari.
  • Quan un acompanyant no pot fer el seu torn. Que fem?
    • S'ha de garantir el torn i per això hauràs de trucar a un suplent i comunicar-ho al teu company/a de torn.
  • Els acompanyants han de saber quins nens i nenes els toca recollir a la tarda. Al matí no cal només ens farem càrrec d'aquells que pugen a l'autobús.
  • Cal avisar a la persona que fa l'acompanyament si el nostre fill o filla que per costum agafa l'autobús i un dia no l'agafa, tant per que anem a l'escola a buscar-lo o qualsevol  altre cas.
  • Quan arribem a l'escola, els acompanyants i grup de nens i nenes han d'entrar per la porta petita que està just davant de la parada de l'autobús.