ประกาศสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 1/2560

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี ๒๕๖๐ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู้ผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐


ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

สรุปข้อมูลการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูตำแหน่ง ครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เปิดรับสมัคร วันที่ ๒๒-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ