Brukerprofil og kundeopplysninger

Brukerprofil og kundeopplysninger

Dersom vi ber om ditt samtykke til å kunne behandle dine personopplysninger, er formålet at vi skal gi deg best mulig oppfølging av ditt kundeforhold.

Lokalavisen verdsetter egne kunder og brukere høyt. Lagring av kundeopplysninger skal derfor ivareta hensynet til ditt privatliv og personvern. Alle kundeopplysninger som lagres gjennom din kundeprofil, blir derfor kun brukt av utgiver – og vil verken bli solgt eller utleid til noen tredjepart.

Ved å lagre din kundeprofil, aksepterer du også våre retningslinjer for behandling av kundeopplysninger. 

Anvendelse
Når du har registrert en brukerprofil, bruker vi denne informasjonen for å behandle din bestilling. Fra kundeprofilen kan vi sjekke om du allerede er kunde hos oss, og dermed gi deg fordelaktige priser på et digitalt abonnement eller andre innholdsprodukter. Nye kunder med kundeprofil vil kunne motta spesielle tilbud fra oss via e-post. 

Ved å oppgi kundeprofil godtar du også at vi kan kontakte deg pr. telefon eller pr. e-post. Slik kontakt skal være relevant for ditt kundeforhold til avisen. Brukere med kundeprofil vil kunne motta nyhetsbrev fra oss via e-post. 

Endringer
Hvis våre retningslinjer for behandling av kundeopplysninger endres i fremtiden, får du beskjed om dette via vårt nettsted eller direkte fra oss. Vi vil på forhånd gi beskjed om eventuelle endringer. I slike tilfeller vil du kunne velge at dine opplysninger ikke skal brukes.

Kundeopplysninger og norsk lov
Utlevering av kundeopplysninger til offentlig myndighet kan kun skje med hjemmel i lov eller med kundens eget samtykke.

Utgiver og kundeopplysninger
Med utgiver menes eier av Lokalavisen. Dine kundeopplysninger vil derfor være tilgjengelig for avisens konsern (Amedia AS). Utgiver vil kunne benytte opplysningene for å oppnå samordning av tjenester og tilbud for konsernets selskaper – til beste for deg som kunde. 

Reservasjon / Support
Brukere som ikke ønsker å motta tilbud fra avisen, kan reservere seg mot dette ved å kontakte kundesenteret på tlf 32 20 40 00 eller sende e-post til respons.kundesenter@amedia.no
 

Kunden har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om seg, og kan kreve å få disse rettet, supplert eller slettet, jf. personopplysningsloven §18.