רישום העברה 20-30--יוני
yuvalgrishum@amakimtavor.com

העברות 23-05-16
===============++++++++++++++++++++++++++++=========================

העברות 8-05-16