טיול מכתשים שכבת י   2016
yuvalg2005@amakimtavor.com

1_PIC_MACTESHIM2016