איסוף מספרים סיראלים של מחשבים ניידים 30-08-2015
yuvalg2005@amakimtavor.com   /     1_ISUF_SIREAL31-08-15    

Copy of serial_more-30-08-2015


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

יוםא_serial_more-30-08-2015 ‏(Responses)‏