samasung   bios
 

Problem with reinstalling Windows 7, 8 or 10 on Samsung Series 5 notebook

 הסבר   31-03-2016

הערה  חשובה !!! 
כל המוסבר כאן מכוון לטכנאי מחשבים או אנשים שעברו הכשרה בנושא ובעלי ידע וניסיון  !!!
שינויים בBIOS יכולים לשתק את המחשב וגם לפגוע בפעילותו התקינה.
 השינויים לפי כך הם על אחריות  הטכנאי המוסמך  בלבד !!!!

1- בעקבות תקלת BIOS חוזרת פעמים תכופות  אני מביא סרטון קטן שמצאתי ביוטיוב  ,רוב הסרטון מתייחס למתן אפשרות עבודה עם משאב חיצוני  דבר שאיננו מענינו כאן ..  לנו חשוב להתרכז ב"תיקון" הSETING של הBIOS כך שיוכל לקרא את מערכת ההפעלה . 

2 - שימו לב אנו נתייחס לחלק בסרטון  שמדבר על הBOOT  (בזמן הצגת הסרטון שהוא בקטע 1:24 )
      השינוי שצריך להעשות בלבד !!!  הוא השינויי ב BOOT לפי מה שמתואר בסרטון 
3 - השינויי הוא ב SECURE BOOT צריך לפעול לפי הנראה בסרטון ..
      

SAMSUNG_BIOS_secure

4 - לזכור לשמור את השינוי  !!!