יום חשיפה בבית ספר


                             
  
 







ביום חמישי 11.6.15 התקיים מפגש חשיפה בבית הספר .
ביום זה הוצגו יוזמות חינוכיות ייחודיות
 לאוכלוסיית תלמידים בעלי צרכים מיוחדים.












הפינינג הליכה 
תלמידי בית הספר השתתפו בצעדה 


גלישה בטוחה בקיץ
 












  


https://sites.google.com/a/alum.tzafonet.org.il/home/hiem






















                  
   
                          
                            
    
   
 









https://sites.google.com/a/alum.tzafonet.org.il/home/hiem


http://edu.gov.il/owlHeb/Tichon/MiktuotTchumiLimud/megamot-tech/Pages/Megamot.aspx?utm_source=CmsUnits&utm_medium=Banner&utm_campaign=MegamotTech



 

בית ספר עלומים

  

הודעות


יומן Google