home‏ > ‏

نموذج تحضير وحدة تعليميّة في الرياضيات

 טבלה  לבניית  מערך שעור במתמטיקה ברמה בסיסית

תכנון יחידה בנושא   

בית ספר: רמב"ם     

המורה :

 

שיעור  מס' 1

שיעור מס' 2

שיעור מס' 3

שיעור מס' 4

שיעור מס' 5

נושאי השיעורים

 

 

 

 

 

שימוש בכלים ממוחשבים באמצעות

 

 

 

 

 

 

נימוק לשילוב הכלים הטכנולוגיים בשיעור מס'   

 

נושא השיעור:    

מטרות השיעור:

 

רעיונות מרכזיים בשיעור:

 

 

 

פעילויות למידה

נקודות לתשומת לב המורה

שלב חשיפת/הבנת העקרונות החשובים שיופיעו במשימה המרכזית של השיעור שתוצג בהמשך.

 

 

 

 

 

 

שלב ההתמודדות העצמית של התלמידים

 

 

 

 

שלב איסוף הרעיונות לרעיון מרכזי

 

 

 

 

 

פעילויות משלימות

 

 

                                                                                                                                            

Ċ
אבראהים חמוד,
5 בדצמ׳ 2011, 16:36
Comments