בית ספר יסודי ממלכתי "אלחכמה"

 

ב ית הספר נוסד בשנת 1977 ,ונחשב היום לבית הספר הגדול ביותר בבקה.

 בבית הספר:

 3 כיתות א'    3 כיתות ב'      3 כיתות ג'

3 כיתות ד'    3 כיתות ה'       4 כיתות ו'

ו- כיתה מקדמת אחת.

רב תלמידי בית הספר באים מרקע סוציו-אקונומי ממוצע.

בבית הספר קיים צוות מורים מלוכד מקצועי ובעל ניסיון, שביחד עם הנהלת בית  הספר מקיימים, מבצעים מגוון רחב מאוד של פעילויות קהילתיות וחברתיות לאורך כל שנת הלימודים.                                                        

קיים קשר משולש הדוק ופורה בין בית הספר לבין ועד ההורים והרשות המקומית.

 

כרטיס הביקור של בית- הספר

שם בית- הספר:  "אלחכמה"

יישוב: בקה אל- גרבייה

סמל המוסד: 318501

שם המנהלת : מלק אזל

שם מפקח: אחמד כבהאא

מגזר: ערבי

סוג הפיקוח: ממלכתי

מספר עובדי הוראה: 42

מורים:  10

מורות: 32

מספר תלמידים: 555

מספר כיתות תקניות:  19

מספר כיתות מקדמות: 1

 

 

החזון  הבית ספרי


ההנהלה וצוות המורים של בית ספר "אלחכמה" שואפים ופועלים למען טיפוח מוסד חינוכי חם ואיכותי, המוביל בתחום ההישגים הלימודיים -חינוכיים.

ביה"ס שואף לעצב בוגר אחראי, בעל ערכים מעורב בחברה, חוקר ופעיל בסביבה מקוונת, תוך ניצול ומיצוי כישוריו האישיים .

כל זאת בשיתוף ההורים והקהילה הבית ספרית.