סיפורים בעברית

וידאו של YouTube
וידאו של YouTube


וידאו של YouTube


וידאו של YouTubeוידאו של YouTube


וידאו של YouTube
וידאו של YouTube

וידאו של YouTube

השועל  החכם
השועל,האריה  והזאב יצאו  יחד  לצוד  ביער.בצהריים  ישבו  השלושה  לאכול  ,ולאחר  שטרפו  ארנבת,צבי וחמור  אמר  האריה  לזאב :חלק  בינינו  את  הציד.
אמר  הזאב: החמור  לך ,הצבי לי והארנבת  לשועל?
כעס  האריה  ואמר :אתה  טפש ,אינך  יודע  לחלק  חבט  על  ראשו  והרג  אותו.
פנה  האריה  הכועס  אל  השועל  הפוחד  ואמר :חלק  אתה  את  הציד!
צחק  השועל  ואמר :הארנבת  לך  לארוחת  הבוקר,הצבי  והזאב  לארוחת  הצהריים, והחמור  לארוחת  הערב.
שמח  האריה  ואמר  :שועל  חכם , ומי  למד  אותך  לשפוט  ולחלק  בצדק ?
השיב  השועל  ואמר: ראש  הזאב  ההרוג.


  


קשר משפחתי
Comments