เรือนรากแก้ว

Welcome to the Home of Ruen Raakgaew.  Here we will keep updates of our schedules, groups, activities, pictures, and information.  You are welcome to update and add your own views too!

ในการเรียนทุกๆ เรื่อง สิ่
งที่เห็นสำคัญมากที่สุด  คือ  ผู้เรียนมีความสุขที่ได้เรียนในสิ่งที่อยากรู้  เพราะฉนั้นหัวข้อหรือกิจกรรมที่จัดสอนต้องเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นส่วนใหญ่  เราไม่บังคับให้ผู้เรียนทำในสิ่งที่ไม่ชอบหรือไม่อยากทำ  เช่น  การฝึกพูดหรือต้องพูดภาษาอังกฤษ  ดังนั้นบรรยากาศในเรือนรากแก้วจึงเป็นเหมือนบ้านที่ผู้เรียนจะมีอิสระในการเรียนรู้และผ่อนคลาย

เด็กเล็กทั่วโลกสามารถเรียนรู้ภาษาแม่ได้ไม่ยากเหมือนกับว่าเขามีอะไรที่วิเศษอยู่ในตัว  แต่เด็กโตกับผู้ใหญ่มักคิดว่าเราไม่สามารถเรียนรู้ได้อย่างเด็กเล็ก  วิธีของ ALG  จะทำให้เห็นว่าทุกคนสามารถเรียนรู้ได้  เราจะใช้สิ่งวิเศษของเด็กเล็กพาให้ทุกคนเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติ 

แทนที่จะสอนในแบบเดิมๆ เหมือนกับที่เราคุ้นเคย  เราใช้กิจกรรมซึ่งเป็นหัวใจของสิ่งวิเศษนั้นมาเป็นตัวกระตุ้นและส่งเสริมการเรียนรู้ของทุกคน  และนั่นจะเป็นวิธีที่ทำให้ทุกคนรักที่จะเรียน

สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ บรรยากาศที่บ้านซึ่งเป็นส่วนที่ช่วยผลักดันในการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพ  เราอยากชวนคุณมามีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกๆ วัน  และเราเชื่อว่าการที่ได้มาบ้านฝรั่งตอนกลับไปคุณจะได้ภาษาแน่นอน