מהווי ביה"ס


לוח הודעות


המסיבה לקבלת התורה כתות ב' - תשע"ה
ט"ו בשבט תשע"העלי גבעה הוא בי"ס ירוק

תלמידי כתות ג' סיימו ללמוד על זרעים ונביטה
ומוכנים לקראת חג ט"ו בשבט שהוא גם חג איכות הסביבה.