לוח הודעות

                                                             
            

שיחות הורים היום הראשון

          

שיחות הורים - יום שלישיבמסגרת שיתוף פעולה בין בית ספר עלי גבעה לבין בית ספר אלמנאהל התקיים מפגש קירוב לבבות בין תלמידי כיתות ה' . התלמידים נהנו ולמדו את השפה הערבית המדוברת.

טקס יום הזיכרון


ביקור במושב כפר יובל


טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה