לוח הודעות

                                                             
            
          

במסגרת שיתוף פעולה בין בית ספר עלי גבעה לבין בית ספר אלמנאהל התקיים מפגש קירוב לבבות בין תלמידי כיתות ה' . התלמידים נהנו ולמדו את השפה הערבית המדוברת.

פורים 2016


מחזור מנגן כיתה ד