חפשו אותנו ב - facebook  והתעדכנו בנעשה בבית הספר , תחת השם :

"בית ספר עלי גבעה"


לוח הודעות

                                                             
            
          


סרט סיום כיתה ו' תשע"ו

בית ספר ירוק

בית ספר עלי גבעה הינו בית ספר ירוק, אשר מבסס את עקרונותיו על:
לימוד מדעי הסביבה, יישום אורח חיים מקיים בבית הספר, ופעילות תלמידים שמטרתה להביא לשינוי בתודעה ובהתנהגות הקהילה לסביבה. 
במסגרת לימודי סביבה, תלמידי כיתות ה' החלו בהקמת גינת ירק. העבודות כללו בעיקר מילוי קומפוסט ומילוי אדמה לתוך הערוגות והכנתן לזריעה ושתילה.

הזנה לחודש ספטמבר