* Per entrar als cursos es necessita una adreça gmail, un codi d'accés per entrar i registrar-se com a estudiant a www.schoology.com

 Grau Superior Desenvolupament Aplicacions Web i Administració de Sistemes

Durada: 99 hores
Unitats formatives que el componen:
     • UF1. Programació amb XML 45h
     • UF2. Àmbits d’aplicació de l’XML 27h
     • UF3. Sistemes de gestió empresarial 27h

 Grau Superior Desenvolupament Aplicacions Web                                                                                                                                                           

Mòdul 7: Desenvolupament d'Aplicacions Web en entorn Servidor (PHP)
Durada: 165 hores
Unitats formatives que el componen:
     • UF1. Desenvolupament web en entorn servidor (30 h)
     • UF2. Generació dinàmica de pàgines web (30 h)
     • UF3. Tècniques d’accés a dades (30 h)
     • UF4. Serveis web. Pàgines dinàmiques interactives. Webs Híbrids. (42 h)

 Grau Superior Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes

hard

Durada: 99 hores.Hores de lliure disposició: 33 hores
Unitats formatives que el componen:
     • UF1. Arquitectura de sistemes: 22 hores
     • UF2. Instal•lació, configuració i recuperació de programari: 22 hores 
     • UF3. Implantació i manteniment de CPD: 22 hores

iai

Durada: 66 hores.
Unitats formatives que el componen:
     • UF1.Llenguatges de guions de servidor: 33 hores 
     • UF2.Implantació de gestors de continguts: 33 hores

 Grau Superior Desenvolupament d'Aplicacions Informàtiques

eg
Crèdit 9. Disseny i realització de serveis de presentació en entorns gràfics 
Durada: 120h
Procediments que el componen:
1. Disseny d'algorismes en àmbits gràfics
2. Codificació d'algorismes en entorns gràfics
3. Desenvolupament de programes en entorns gràfics
4. Producció de la guia d'usuari i de la documentació sobre els serveis de presentació

 On the Cloud: Google developper corner

gcode
Building Apps on Google Cloud technologies  
90h
Concepts:
1. Google Platform
2. Google App Engine
3. SDK, Storage,Prediction API, BigQuery, SQL Service
4. Google Apps API
5. Google code