qr-code

1- מכתש ועלי -مصحان

כלי שמשמש לטחינה , כתישה או מעיכה וערבוב של משחות ואבקות .

העלי הוא מוט כבד שצורתו מעין אלה ,והמכתש הוא כלי קיבול שצורתו מזכירה קערה .

2- קומקום -غلاية

קומקום מיוחד מנחושת שמשמש להכנת קפה ורתיחת מים .

3-עששית -قنديل فانوس

עששית .כלי להדלקת אור על שמן או נפט.

4-כלי קלייה - محماسة

כלי שעשוי במיוחד מברזל כאשר נראה כצלחת קרועה עם ידית ארוכה שמשמש לקליית קפה .