ประชาสัมพันธ์

 • วิทยาลัยได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ การประชุมวิชาการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ระดับชาติ ครั้งที่ 1          สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ได้จัดการประชุมวิชาการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกระดับชาติ ครั้งที่ 1หัวข้อ “นวัตกรรมอาชีวะ สู่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก” (Innovation to Eastern Economic Corridor) ในระหว่างวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้างสรรพสินค้า Passione Shopping Destination (ห้างแหลมทองระยอง) จังหวัดระยอง โดยทางวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาได้ส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมนำเสนอ โดยอาจารย์พุทธิดา สกุลวิริยกิจกุล ในหัวข้อ งานวิจัยด้านนวัตกรรมทางการศึกษา เรื่อง "การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ตามแผนการสอนฐานสมรรถนะรายวิชาโปรแกรมมัลติมิเดียเพื่อการนำเสนอร่วมกับกระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐานผ่านระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง"  
  ส่ง 7 พ.ย. 2560 20:51 โดย พุทธิดา สกุลวิริยกิจกุล
 • ประกาศงานวิจัย เรื่องส่งงานย้อนหลัง ปีการศึกษา 2559 รบกวนครู - อาจารย์ ที่ยังไม่ได้ส่งไฟล์ และ รูปเล่ม งานวิจัย ปีการศึกษา 2559 กรุณา ส่งไฟล์และ รูปเล่ม ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2559 คะอาจารย์ทุกท่านสามารถเช็คได้ตามตารางด้านล่าง คะ หากมีชื่อวิจัย นั่นหมายความว่า ท่านได้ส่งรูปเล่มแล้ว และสามารถเช็คไฟล์ได้ที่ คลังงานวิจัยชั้นเรียน คะ เช็ค ว่าตนเองส่งไฟล์ คลิก คะ>>>> คลังงานวิจัยชั้นเรียน 2559 <<<<หากยังต้องการจะส่ง คลิก คะ >>>>> คลิกเพื่อส่งวิจัย2559 <<<<<<รายชื่ออาจารย์ที่ ส่งรูปเล่มงานวิจัย ปีการศึกษา 2559 เรียบร้อยแล้วคะ 
  ส่ง 4 ต.ค. 2560 01:18 โดย พุทธิดา สกุลวิริยกิจกุล
 • กำหนดส่งผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2560 ทางสำนักวิจัยและประกันคุณภาพได้กำหนด ส่งงานวิจัย ฉบับสมบูณ์ ในวันที่ 6 ตค. 2560 ขอให้อาจารย์ทุกท่าน ส่งผลงานได้ที่ เว็บไซต์ ในหน้าส่งผลงานวิจัย 2560 และ รูปเล่ม ที่สำนักวิจัย ภายในเวลาที่กำหนด คะ
  ส่ง 23 ก.ย. 2560 01:19 โดย พุทธิดา สกุลวิริยกิจกุล
 • ประชาสัมพันธ์แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 31 เชิญ บุคลกรและอาจารย์ ที่สนใจเข้า ร่วม แข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชา "การประกวดงานวิจัย" โดย เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 31 ปีการศึกษา 2559 กลุ่มภาคกลาง ณ.วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จ.ชลบุรี โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบหากอาจารย์มีความสนใจ กรุณา ติดต่อ สำนักประกันวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยารายละเอียดเพิ่มเติม
  ส่ง 4 ต.ค. 2560 00:23 โดย พุทธิดา สกุลวิริยกิจกุล
 • ครู-อาจารย์ เข้าร่วม การประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนอาชีวศึกษาเอกชน ครั้งที่ 9 ครูและอาจารย์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เข้าร่วม การนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม สื่อการสอนอาชีวศึกษา ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2559 วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี โดย คณะครู ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ทั้งสิ้นจำนวน 8 คน 
  ส่ง 30 ต.ค. 2559 21:05 โดย พุทธิดา สกุลวิริยกิจกุล
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »