Tjockmått

Den mätmetod som kallas BMI (Body Mass Index) mäter kroppsmassan.

Formeln för BMI är:
BMI = vikten i kilo/längden x längden.

18,5 - 24,9 Normalvikt
25 - 29,9 Övervikt
> 30 Fetma


Du kan läsa mer om BMI på Wikipedia och också räkna ut din BMI på flera webbplatser.
T ex denna.

BMI är en bra metod, men den tar tyvärr inte hänsyn till om det är fett eller muskler som ger viktresultatet. Personer som styrketränar intensivt kan få ett missvisande resultat och anses som överviktiga trots att de i själva verket bara är mycket vältränade. Måttet tar inte heller hänsyn till var man har sina överskottskilon, man kan ha bukfetma trots att man har ett normalt BMI som är en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdomar.
Andra mått är att mäta sitt midjemått och midjemått i förhållande till höftmåttet.

Midjemåttet är ett av de enklaste sätten att testa om hälsan ligger i farozonen. Stå upp och mät midjan ungefär vid naveln efter en normal utandning.

För män ökar hälsorisken vid ett midjeomfång över 94 cm (över 102 cm är det mycket ökad hälsorisk).

För kvinnor ökar hälsorisken vid ett midjeomfång över 80 cm (över 88 cm är det mycket ökad hälsorisk).

Midjemått i förhållande till höftmått
Man mäter midjemåttet och dividerar det med höftmåttet (mät där höften är som störst).

För män bör det framräknade värdet inte överstiga 1.
För kvinnor bör det framräknade värdet inte överstiga 0,85.

Magen ska alltså inte vara tjockare än höfterna.