Welcome to AjarnSarun.com

Creativity Journal

บันทึกของคนปลูกความคิดสร้างสรรค์

โดย อาจารย์ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์


 

รู้จักศรัณย์ จันทพลาบูรณ์?

ติดต่อ

โทร.089 139 6077

email i@ajarnsarun.com 

บทสัมภาษณ์

ติดตามข่าวสาร

เมล็ดพันธุ์สร้างสรรค์ (Tips)

 

อยากให้ลูกคิดสร้างสรรค์พ่อแม่ต้องทำอย่างไร ? 

?????

ถามเรื่องที่คุณอยากรู้

 

บันทึกความคิด

คุยกันข้ามรั้ว

 ประวัติ และ แนวคิด

 • ชื่อ   ศรัณย์  จันทพลาบูรณ์
 • เกิด   มีนาคม พ.ศ. 2505

แนวคิด

ความมุ่งมั่นในการฝึกอบรม

          มุ่งฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน ด้วยเนื้อหาและวิธีการที่แตกต่าง เพื่อให้สามารถ "นำไปใช้ในการทำงานได้จริง"

เพิ่มศักยภาพด้านใด?

         ด้านที่ไม่มีการสอนในสถาบันศึกษาแต่เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการทำงาน และเป็นด้านที่วิทยากรมีประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง อาทิเช่น ด้านการคิดสร้างสรรค์ ความเป็นผู้นำและหัวหน้างาน การตลาด การขาย การบริการ การพัฒนาการทำงานเชิงจิตวิทยา

มีเนื้อหาแตกต่างอย่างไร?

        คัดสรรจากเนื้อหาใหม่ที่เป็นปัจจุบัน... ไม่ใช่เนื้อหาที่อยู่ในตำราเรียนที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรู้อยู่แล้ว
        ค้นคว้าจากเนื้อหาจากทั่วโลก…ทั้งจากสหรัฐอเมริกา อังกฤษและญี่ปุ่น
        ครอบคลุมเนื้อหาเชิงจิตวิทยา...ซึ่งส่งผลต่อการทำงานเพิ่มเติมร่วมกับความเข้าใจในเหตุผล

มีวิธีการแตกต่างอย่างไร?

         ประยุกต์นำศาสตร์สมัยใหม่ที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) มาผสมผสานร่วมกัน อาทิเช่น

 • Learner-Centered เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
 • Active Learning เพื่อแทนการบรรยายและเล็คเชอร์
 • Experiential Learning ไม่ใช่การนำประสบการณ์ของวิทยากรมาเล่าให้ฟัง แต่นำประสบการณ์ของผู้รับการฝึกอบรมเองออกมา แล้วจึงต่อยอดประสบการณ์นั้นด้วยองค์ความรู้ใหม่
 • Brain-Based Learning ปรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับการทำงานของสมอง
 • Neuro-Linguistic Programming (NLP) ปรับความรู้สึกและทัศนคติผ่านกิจกรรมเพื่อให้เกิดสภาพ “ความคิดก็ไป...และใจก็มา”

ให้ส่งผลต่อการนำไปทำงานได้จริงได้อย่างไร?

         ด้วยกิจกรรมเตือนความจำหลังการฝึกอบรม อาทิเช่น กิจกรรม “The New Behavior Generator” และ “Self-written Letter”
         จัดทำไดอารี่ให้ผู้รับการฝึกอบรมนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้จริงในช่วงระยะเวลา 21 วันหลังการฝึกอบรม

หมายเหตุ

         คุณศรัณย์ ได้รับแรงบันดาลใจในการฝึกอบรมจากการศึกษาค้นคว้างานของปรมาจารย์หลายท่าน อาทิเช่น Kenneth Blanchard Ph.D; Dr.Edwards de Bono;  Spencer Johnson; Harold D. Stolovitch; John Bladler Ph.D. & Richard Grinder Ph.D.; Peter M. Senge; Stephen R. Covey และผู้เชี่ยวชาญอีกหลายสิบท่านที่บรรยายในงาน  ASTD 2004 International Conference& Exposition  จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้

ประวัติการศึกษา

การศึกษา

 • MBA (with distinction) De Paul University, Chicago, Illinois, USA
 • บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การศึกษาพิเศษ

         ร่วมฝึกอบรมและรับประกาศนียบัตรในหลักสูตรต่างๆ อาทิเช่น

 • การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร (Human PerformanceImprovement: HPI) จากสมาพันธ์การฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลากรแห่งสหรัฐอเมริกา (American Society of Training and Development: ASTD)
 •  Leadership and Team Development for Managerial Success โดย American  Management  Association : AMA
 • การปลดปล่อยศักยภาพภายในบุคคล (Unleash the Power within) บรรยายโดย Anthony  Robbins ณ ประเทศสิงคโปร์
 • เข้าร่วมสัมมนางาน  ASTD 2004 International Conference & Exposition, จัดโดย สมาพันธ์การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรแห่งสหรัฐอเมริกา (American Society of Training & Development: ASTD) ณ กรุงวอชิงตันดีซี สหรัฐอเมริกา
 • ร่วมรับฟังการบรรยายจาก Dr. Edward de Bono เรื่อง ความคิดสร้างสรรค์ กรุงเทพฯ
 • ร่วมงาน The 52nd Annual International Creative Problem Solving Institute 2006 เพื่อเรียนรู้เรื่องราวด้านความคิดสร้างสรรค์ที่รวบรวมมาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกซึ่งมารวมตัวกัน (กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ในหลักสูตร SPRINGBOARD TO CREATIVE PROBLEM SOLVING) ณ มลรัฐอิลินอยส์ สหรัฐอเมริกา 

สมาชิกภาพ

 • สมาชิกสามัญสมาพันธ์การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรแห่งสหรัฐอเมริกา (American Society of Training & Development, ASTD)
 • สมาชิกสามัญศูนย์การศึกษาด้านความคิดสร้างสรรค์ (Creative Education Foundation: CEF)

ประสบการณ์

การทำงาน

 • ปัจจุบัน

วิทยากรรับเชิญให้แก่สมาคมและองค์กรต่างๆ อาทิ

สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย  (PMAT) สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย(TMA) สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น(TPA)  AIS, Shin Corp,  NECTEC,  Unilever, Toyota  ธนาคารกรุงเทพ  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปูนซีเมนต์ไทย  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต  อิตัลไทย   TPI Polene  LG  ฮอนด้า  Sharp  วาโก้ ITV ไบเออร์ มติชน MK CPF ICC COTTO  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกณ์การเกษตร  สสว.  ตลาดหลักทรัพย์ Osotspa Central Pattana  Colgate  มิตรผล  Kurnia ไทยประกันชีวิต ทิพยประกันภัย Sony CAT Telecommunication dtac PTT Plc Familymart  และ Hitachi เป็นต้น
 

ผู้อภิปรายรับเชิญ

ร่วมเวทีอภิปรายในแนวคิด “5 จิตคิดเพื่ออนาคต” จัดโดยศศินทร์ ในโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายองค์ความรู้สาธารณะ ด้านการจัดการทุนมนุษย์ กับผู้ทรงคุณวุฒิ คุณพิชัย วาสนาส่ง โดย ซึ่งอ.ศรัณย์เป็นผู้อภิปราย “จิตแห่งการสร้างสรรค์ (Creating Mind)”
 

CLO(Chief Learning Officer)

บจก.37.5 องศาเซลเซียส

 • อดีต   

   - ผู้อำนวยการฝ่ายขายโฆษณาและสปอนเซอร์ 
      บจก. ยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอร์ปอเรชั่น (ยูบีซี)
   - กรรมการผู้จัดการ บจก. สยามมาร์เก็ตติ้งโซลูชั่น
   - Vice President บจก. สยามทีวี แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น
   - ผู้จัดการทั่วไป บจก.มีเดียพลัส
   - ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและผู้จัดการฝ่ายขาย บจก.ฟูจิโฟโต้ฟิลม์ (ประเทศไทย)
   - ผู้ช่วยผู้จัดการผลิตภัณฑ์ บจก.เนสท์เล่ โปรดักส์ (ประเทศไทย)
   - ผู้บริหารงานวิจัย บจก.โอกิลวี่แอนด์เมเธอร์ แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง(ประเทศไทย)

         หลักสูตรแนะนำ 

ด้านความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเชิงธุรกิจ

 • ความคิดสร้างสรรค์/การคิดนอกกรอบ (Creative Thinking / Think out of the box,  indoor : CRT ideas Party / outdoor : Creative Walk Rally)
 • การบริหารเชิงสร้างสรรค์ (Creative Management)
 • การเป็นผู้นำเชิงนวัตกรรม (Creative Leadership)
 • การแก้ปัญหาและการตัดสินใจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Problem-Solving & Decision making)
 • การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing)
 • การบริหารและพัฒนาบุคลากรเชิงสร้างสรรค์ (Creative HRM/HRD)
 • การพัฒนาองค์กรสร้างสรรค์ (Creative Organization Development : Creative O.D.)

สอบถาม -  ติดต่อ 

อ.ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์

 • โทรศัพท์ 089 139 6077
 • อีเมล์ ajarn.sarun@gmail.com
 • โทรสาร 02 422 3012 ต่อ 12