Welcome to AjarnSarun.com

Creativity Journal

บันทึกของคนปลูกความคิดสร้างสรรค์

โดย อาจารย์ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์


 

รู้จักศรัณย์ จันทพลาบูรณ์?

ติดต่อ

โทร.089 139 6077

email i@ajarnsarun.com 

บทสัมภาษณ์

ติดตามข่าวสาร

เมล็ดพันธุ์สร้างสรรค์ (Tips)

 

อยากให้ลูกคิดสร้างสรรค์พ่อแม่ต้องทำอย่างไร ? 

?????

ถามเรื่องที่คุณอยากรู้

 

บันทึกความคิด

คุยกันข้ามรั้ว

COD กระแสนี้มาแรง

Go Training เดือนพฤษภาคม 2551


         เวลาพักร้อนผ่านไปรวดเร็วอย่างน่าเสียดาย คุณเองรู้สึกอย่างนี้หรือเปล่าครับ นี่ก็ได้เวลากลับไปสะสาง กับตารางงานต่างๆ ทั้งการประเมินโครงการที่ผ่านมา ยังมีโครงการใหม่ๆ ที่กำลังจะเริ่มอีก ความคิดที่ทดไว้สำหรับเสนอหัวหน้าล่ะ  ลงตัวหรือยังครับ หากการทำงานตามรอบเวลา หรือฤดูกาลในธุรกิจที่คุณอยู่ เริ่มจำเจ ทำอย่างไรความคิดก็ไม่หลุดไปจากของเดิมๆ ผมมีเรื่องเล่าของเพื่อนๆ ที่อาจจุดประกายไฟให้คุณได้
           หลายปีที่ผ่านมานี้ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานเล็ก หรือ องค์กรใหญ่ๆ ที่ผมมีโอกาสได้ไปฝึกอบรมให้บุคคลากรทั้งระดับบริหาร และ ปฏิบัติการ ประเด็นที่อยู่ในการพูดคุยกันมักหนีไม่พ้น ทำอย่างไรให้หน่วยงาน และองค์กรสามารถสร้างนวัตกรรม หรือให้มากกว่านั้นคือ ผันตัวเองไปสู่การเป็นองค์กรสร้างสรรค์ได้
           ในช่วงปีแรกๆ ผมมักได้รับเชิญไปฝึกอบรมพนักงานระดับปฏิบัติการให้รู้จักวิธีการคิดสร้างสรรค์ ซึ่งแน่นอนครับ หลังการอบรมองค์กรก็ย่อมมุ่งหวังที่จะให้พนักงานสามารถผลิตผลงานที่สร้างสรรค์ได้ แต่ในชีวิตการทำงานจริงมันไม่ง่าย อย่างนั้นนะครับ 

            หลายๆ คนเรียนรู้วิธีการคิดนอกกรอบเดิมๆ ไปแล้ว แถมพกด้วยเทคนิควิธีการคิดสร้างสรรค์อีกหลายกระบวนท่า แต่พอเอาไปใช้ในงานจริง ส่วนใหญ่พบอุปสรรคไม่สามารถนำพาความคิดสร้างสรรค์ไปสู่ผลสำเร็จได้  ซึ่งเท่าที่เคยอีเมลคุยกัน ปัญหาก็วนๆ อยู่ประมาณนี้ครับ

           “อาจารย์ครับ หัวหน้าและเพื่อนร่วมงานยังไม่เปิดใจรับความคิดใหม่ๆ ของผม จึงไม่กล้าเสี่ยง ทำให้ความคิดที่เสนอไปเป็นหมัน” หรือ

           “หัวหน้าก็เอาด้วยแล้วค่ะ แต่งบประมาณไม่ผ่าน เพราะไม่อยู่ในแผนของฝ่ายบริหาร” 

            บางคนมีโอกาสได้ลองทำตามความคิดใหม่ๆ เพราะหัวหน้าให้โอกาสแต่ ฝ่ายอื่นๆ ไม่หืออือด้วย ก็เลยต้องวนกลับมาอยู่ในระบบคิดเดิมๆ

             เพราะทุกคนเคยชิน มั่นใจว่าได้ผลแน่นอนกว่า    
 

ความฟั่นเฟือน  คือการทำสิ่งเดิมๆ ซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่คาดหวังผลลัพธ์ใหม่ๆ    

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์


             ประสบการณ์เหล่านี้ทำให้ผมกลับมาสำรวจเส้นทางการระเบิดความคิดสร้างสรรค์ที่ผมได้วางไว้ในหลักสูตร creative thinking พบว่า มันไม่เพียงพอที่จะพลิกให้องค์กรกลายเป็นองค์กรสร้างสรรค์ COD จึงเกิดขึ้น และ เรื่องที่ผมจะเล่านี้ก็มาจากการที่มีองค์กรระดับแนวหน้าเห็นความสำคัญในการสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรสร้างสรรค์แบบยั่งยืน จึงได้ทดลองนำ COD ไปใช้เต็มรูปแบบ ต่อเนื่องแล้วในปีนี้ 

COD : Creative Organization Development

   ประกอบไปด้วย 3 กระบวนการหลักคือ

Creative Thinking  เปรียบเสมือนกระบวนการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์สร้างสรรค์ให้กับพนักงานระดับปฏิบัติการทั้งหมด พวกเขาจะมีโอกาสได้ฝึกฝนการคิดนอกกรอบเดิมๆ สามารถดัดความคิดแปลกๆ หลุดโลกให้สามารถนำมาใช้งานได้จริง เป็นไอเดียเจ๋งๆ ที่องค์กรยอมรับได้เพราะผ่านการคัดกรองประเมินความคิดที่มีขั้นตอนอย่างเป็นระบบ


Creative Leadership  สร้างสรรค์ให้หัวหน้างานเข้าใจบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งของตนในการบริหารจัดการหรือรดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ให้กับความคิดสร้างสรรค์ของผู้ปฏิบัติงาน ไม่เป็นผู้ตัดตอนความคิดสร้างสรรค์ แต่กลับมีทักษะในการกระตุ้นให้ลูกน้องคิดสร้างสรรค์ ชี้ชวนให้เขาคิดต่อยอด มองเห็นข้อดี ศักยภาพ หรือโอกาสใหม่ๆ ของความคิดนั้น รวมทั้งค้นหาวิธีการก้าวข้ามอุปสรรค ความกังวลต่างๆ ด้วยตัวเอง

 
Creative System   การวางระบบการจัดการความคิดสร้างสรรค์ในองค์กรเพื่อไปสู่การลงมือทำจริง ติดตามประเมินผล และ ขยายผลอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นนโยบายหรือวัฒนธรรมขององค์กร

       การสร้างระบบนี้ ไม่สามารถเกิดจากการจัดการของฝ่ายทรัพยากรบุคคลแต่เพียงฝ่ายเดียวได้  ซึ่งองค์กรที่นำร่อง COD นี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ในการส่งตัวแทนเพื่อเป็น คณะกรรมการสร้างสรรค์ อันเป็นคณะทำงานที่จะผลักดันให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ข้ามฝ่าย ข้ามแผนกขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ถูกใจทั้งคนคิด คนทำ เพราะตอบโจทย์คนส่วนใหญ่ที่ไม่ค่อยอยากคิดอะไรใหม่ๆ เพราะกลัวต้องทำงานเพิ่ม แต่งานนี้คนคิดไม่ต้องลงมือทำเอง ในขณะที่แต่ละแผนกจะได้ไอเดียใหม่ๆ ที่น่าสนใจมาให้เลือกไปทดลองใช้

       ซึ่งการดำเนินงานของคณะกรรมการนี้ถือเป็นแคมเปญที่สร้างสีสัน ความตื่นตัว ให้ทุกคนในองค์กรมีเวทีแสดงความคิดแปลกใหม่ของตัวเองออกมา เพราะถือเป็นส่วนหนึ่งของหน้างาน (job description)

       คุณว่าจะดีแค่ไหน ถ้าบรรยากาศในที่ทำงานของคุณ ทุกคน เพื่อนร่วมงานของเรา แข่งกันเสนอความคิดแปลกใหม่ ดูเหมือนหลุดโลกแต่เวิร์ค  และ หัวหน้าก็สนับสนุนเต็มที่ แล้วใครจะรู้ว่าความคิดของคุณอาจจะกลายเป็นมาตรฐานที่ทุกคนในองค์กรต้องปฏิบัติตาม   


        แม้ COD อาจจะยังใหม่สำหรับคนไทย แต่ผมเชื่อว่าเหมาะสำหรับวัฒนธรรมตะวันออกอย่างประเทศของเราที่มีระบบอาวุโส ความเกรงใจ ไม่กล้าแสดงออก หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง เพราะ COD จะทำให้การแสดงความคิดใหม่ๆ เป็นเรื่องสนุก ได้รับการยอมรับจากองค์กร บทบาทของหัวหน้าและลูกน้อง มีจังหวะรับ ส่งที่เสริมศักยภาพซึ่งกันและกัน ยังสร้างบรรยากาศรื่นเริงในองค์กรที่สอดคล้องกับลักษณะคนไทยอย่างเราที่รักเรื่องสนุกสนาน


        อยากแลกเปลี่ยนประสบการณ์ COD เพิ่มเติมกับผมก็เชิญนะครับ

ajarn.sarun@gmail.com
 โทร. 089-139-6077