Τεύχη περιοδικού

Το επιστημονικό περιοδικό Σύγχρονη Κοινωνία, Εκπαίδευση & Ψυχική Υγεία εκδίδει ένα τεύχος κάθε χρόνο.             


   • σ. 7-22: Η κατανόηση κειμένων μοντέλα και παράγοντες κατανόησης 
   • σ. 23-54: Αντιλήψεις υποψήφιων και εν ενεργεία εκπαιδευτικών για τη σχέση σχολείου-οικογένειας
   • σ. 55-64: Σύγχρονες αντιλήψεις για τη σχέση εκπαιδευτικής θεωρίας και πράξης
   • σ. 65-78: Στάσεις, αντιλήψεις και αποτίμηση φοιτητών των παιδαγωγικών τμημάτων για την αξιολόγηση τους
   • σ. 79-120: Από τον "Αποκλεισμό στην Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης": Προβληματισμοί και προοπτικές σε σχέση με την ένταξη και συνεκπαίδευση παιδιών με ιδιαίτερες δυσκολίες
   • σ. 121-138: Όψεις του έξυπνου - ταλαντούχου - χαρισματικού ήρωα στη συγγραφή και στην ανάγνωση της παιδικής λογοτεχνίας
   • σ. 139-158: Η θέση του λαϊκού πολιτισμού στα προγράμματα σπουδών και τα σχολικά εγχειρίδια του δημοτικού σχολείου για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας
   • σ. 159-176: Τα λάθη των μαθητών σύμφωνα με τις σύγχρονες ψυχοπαιδαγωγικές 
   • θεωρίες και η αντιμετώπιση τους στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πράξης
   • σ: 177-200: Στρατηγικές αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων και επαγγελματική ικανοποίηση των Ελλήνων γιατρών στα δημόσια νοσοκομεία
   • σ. 201-214: Ηλεκτρονική διακυβέρνηση, φαινόμενο με κοινωνικές προεκτάσεις
   • σ. 215-244: Πολιτικές Απασχόλησης φιλικές προς την οικογένεια: Ο ρόλος του κοινωνικού διαλόγου
   • σ. 245-278: Εκπαιδευτικοί και μαθητές διερευνούν τον εαυτό τους στο πλαίσιο έρευνας-δράσης
   • σ. 279-292: Μοντέλα χρηματοδότησης στην Ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και αποδοτικότητα
   • σ. 293-306: Revisiting Citizenship Education: A Virtuous Promise
   • Τ1: Σχέσεις μεταξύ της υποκειμενικής ψυχικής ευεξίας των γονέων και των παιδιών, και ο ρόλος της ψυχολογικής εγγύτητας με τους γονείς
   • Τ2: Υποκειμενική αίσθηση ευεξίας των εφήβων και στρατηγικές αντιμετώπισης καταστάσεων άγχους
   • Τ3: Από τον «αποκλεισμό στην ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης»: προβληματισμοί και προοπτικές σε σχέση με την ένταξη και συνεκπαίδευση παιδιών με ιδιαίτερες δυσκολίες
   • Τ4: Η ποιότητα των κέντρων προσχολικής αγωγής και η υποβολή ερωτήσεων από παιδιά
   • Τ5: Διδασκαλία και αξιολόγηση του λεξιλόγιου
   • Τ6: Παράγοντες που επηρεάζουν την κατάκτηση του γραπτού λόγου
   • Τ7: Ο ρόλος της/του εκπαιδεύτριας/-τη ενηλίκων. Μελέτη περίπτωσης: το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
   • Τ8: Ανάπτυξη κλίμακας αξιολόγησης της ποιότητας της διδακτικής διαδικασίας στην ελληνική τριτοβάθμια τεχνολογική εκπαίδευση
   • Τ9: Δημοσιοποίηση της αξιολόγησης των μαθητών και κατασκευή της αποτυχίας. Προς μια πολιτισμική ανάλυση
   • T10: H διδακτική της μητρικής γλώσσας στο εξωτερικό για τα παιδαγωγικά τμήματα δημοτικής εκπαίδευσης: συγκριτική μελέτη
   • Τ11: Προτιμώμενα παιχνίδια μαθητών γ’ και δ’ δημοτικού
   • Τ12: Eκπαίδευση ενηλίκων στο χώρο εργασίας: η περίπτωση των ατόμων με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο
   • Τ13: Η εγκατάλειψη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Στοιχεία και προβληματισμοί
   • Τ14: Η κακοποίηση του παιδιού στην οικογένεια: μια μορφή παραβίασης των δικαιωμάτων του παιδιού
   • Τ15: Φύλο και ψυχική υγεία: η σχέση των γυναικών με τα ψυχοτρόπα φάρμακα
   • Τ16: Determinants of diagnostic and pseudiagnostic information selection
   • Τ17: Differences in perceptions of drug risks, as indicators of self-control, among greek and swedish teenagers
   • Τ18: Ο εκπαιδευτικός αποκλεισμός ως γενεσιουργό αίτιο του κοινωνικού αποκλεισμού


   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 3 (Σεπτέμβριος 2010)
   • σ. 8-20: Η επίδραση του φύλου των μαθητών και του μορφωτικού επιπέδου των γονέων τους στη διαμόρφωση επαγγελματικών τύπων. Εμπειρική έρευνα με χρήση της δοκιμασίας Δομής γενικών ενδιαφερόντων
   • σ. 21-42: Στερεότυπα των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ρόλο των δύο φύλων στο σχολείο
   • σ. 43-56: Αντιλήψεις νηπιαγωγών και δασκάλων για την επιμόρφωση στα μαθηματικά
   • σ. 57-69: Η επίδραση της αλλαγής νομοθεσίας στην επιλογή επαγγελματικού λυκείου από τους μαθητές στην περιοχή της Τρίπολης
   • σ. 70-81: Ιστορική θεώρηση της καθιέρωσης της αγγλικής γλώσσας στη δημόσια ελληνική εκπαίδευση: οι στρατηγικές, τα προγράμματα και οι επιδράσεις
   • σ. 82-94: Η θέση της γυναίκας στην εκπαίδευση. Η γυναίκα μαθήτρια, η γυναίκα εκπαιδευτικός, η γυναίκα στέλεχος
   • σ. 95-103: Ο ρόλος της διά βίου εκπαίδευσης στην παραγωγή κοινωνικού και ανθρώπινου κεφαλαίου: μεταξύ ανάγκης και αναγκαιότητας
   • σ. 104-119: Πολιτισμικές αξίες και αιτιακές αποδόσεις τσιγγάνων μητέρων για την ανάπτυξη των παιδιών τους σε δύο οικισμούς της Κομοτηνής
   • σ. 120-133: Ανάπτυξη και επικύρωση ερευνητικού εργαλείου για τη μέτρηση της αντίληψης και των συναισθημάτων των μεταναστών για την Ελλάδα και τους Έλληνες
   • σ. 134-144: Ατομικές διαφορές στον έλεγχο της δράσης κατά την παιδική ηλικία
   • σ. 145-162: Ο εκπαιδευτικός στο ολοήμερο σχολείο. Νέοι ρόλοι και προβληματισμοί
   • σ. 163-173: Ο ρόλος, η οργάνωση και η λειτουργία των μαθητικών συσσιτίων στη δεκαετία 1949-1950 στο νομό Θεσσαλονίκης. Πτυχές της δράσης κρατικών και μη κρατικών συλλογικών φορέων
   • σ. 174-188: Μετανάστευση και κοινωνικοπολιτισμικό πεδίο. Θεωρητικές εμπράγματες διαπραγματεύσεις των ψυχοκοινωνικών και συμβουλευτικών διαπολιτισμικών παρεμβάσεων
   • σ. 189-210: Επίδραση της αυτόματης αναγνώρισης συλλαβών στην ανάγνωση λέξεων. Ένας πειραματισμός σε παιδιά με αναγνωστικές δυσκολίες
   • σ. 211-223: Δυσχέρειες κοινωνικής προσαρμογής μαθητών λυκείου. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών 
   • σ. 224-237: Η εγκατάλειψη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Στοιχεία και προβληματισμοί
   • σ. 238-249: Η εργασία ως γνωστική μέθοδος στο φιλόσοφο Αντόνιο Γκράμσι
   • σ. 250-265: Λεκτική επικοινωνία των μικρών παιδιών: η χρήση των πολύσημων λέξεων της διαλέκτου 
   • σ. 266-271: The Greek influence on the English language. The Greek Thesaurus in English
   • σ. 272-277: Employment policy within the framework of the prediction system inflation and uneployment
   • σ. 278-280: The effectiveness of the integrationist approach system in the promotion of sensitive social groups in the gob market
   • σ. 281: Ilness representations as predictors of avoidance behaviour, depression and anxiety in patients with irritable bowel syndrome


    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 4 (Απρίλιος 2011) (υπό έκδοση)
   σ. 9-25: Αξιολόγηση μοντέλου επικοινωνιακής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού στη σχολική τάξη: Άρρητες θεωρίες επαγγελματικής απόδοσης
   σ. 26-46: Η αυτο-αναφορική αφηγηματική συνοχή και η σχέση της με το βαθμό ρεαλισμού της επαγγελματικής προτίμησης των εφήβων 
   σ. 47-66: Ο ‘νταής’ στο σχολείο: Αφηγηματικές αναπαραστάσεις μαθητών για την εκφοβιστική συμπεριφορά 
   σ. 67-90: Ο ρόλος της σωματοποίησης στην κατανόηση των online σεξουαλικών συμπεριφορών (cybersex): Μια πρώτη θεωρητική προσέγγιση 
   σ. 91-109: Σχολές γονέων: ένα παράδειγμα βελτίωσης της συναισθηματικής νοημοσύνης 
   σ. 110- 128: Οι σχέσεις εξουσιοδότησης, επαγγελματικής ικανοποίησης και επαγγελματικής εξουθένωσης, στο πεδίο των εκπαιδευτικών της ελληνικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
   σ. 129-154: To κοινωνικό κεφάλαιο των μεταναστών μαθητών που φοιτούν στα δημοτικά σχολεία της πόλης του Ηρακλείου 128 
   σ. 155-170: Παγκοσμιοποίηση και τηλεοπτική γλώσσα: Ο ρόλος της εκπαίδευσης απέναντι στις «πολιτισμικά αβοήθητες μάζες
   σ. 171-183: Εκπαίδευση και συμβουλευτική γονέων: θεσμός πρόληψης της ψυχικής υγείας των παιδιών 
   σ. 184- 231: Ψυχογλωσσική θεώρηση των δυσκολιών στην επεξεργασία της γραπτής και της προφορικής γλώσσας
   σ. 232-253: Η επιχειρηματικότητα των φοιτητών 
   σ. 254- 275: Αποκωδικοποίηση και αναγνωστική κατανόηση αγοριών - κοριτσιών Γ΄ τάξης δημοτικού σ. στην επαρχία Μυλοπόταμου Ν. Ρεθύμνης 
   σ. 276- 289: Εκπαιδευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιότητα στην Εκπαίδευση 
   σ. 290-308: Διερεύνηση των αναγκών και των ενδιαφερόντων σε ένα κέντρο ανοικτής προστασίας ηλικιωμένων στο Ηράκλειο Κρήτης 
   σ. 309-330: Περιγραφική καταγραφή των κύριων χαρακτηριστικών των παιδιών με σύνδρομο Άσπεργκερ και η θεραπευτική αντιμετώπισή του 
   σ. 331-352: Η εκπαίδευση και η επαγγελματική σταδιοδρομία ως γενεσιουργά αίτια της αναβολής των γεννήσεων και της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα 
   σ. 353-362: The linguistic Differences and similarities In the neurogenic communication disorders of Dementia, traumatic brain injury and stroke And how can clearly be established 
   σ. 363-377: Περί διοίκησης εκπαιδευτικών μονάδων: Στην πραγματικότητα, ένα ζήτημα ενδοσκόπησης δυο διαφορετικών παιδαγωγικών αντιλήψεων 
   σ. 378-396: Ο ρόλος της σχολικής ηγεσίας στη διαχείριση της εκπαιδευτικής καινοτομίας 
   σ. 397- 412: Διαδραστικός πίνακας: Μια ιδιαίτερα ελπιδοφόρα τακτική για την προσέγγιση των νέων τεχνολογιών από μαθητές ΕΕΕΕΚ, μέτριας και βαριάς νοητικής υστέρησης με κινητικές δυσκολίες

   σ.9- 29: Γονική Εμπλοκή και η Μετάβαση των Παιδιών από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο
   σ. 30- 55:Προτιμήσεις μαθησιακού στιλ από μονόγλωσσους και δίγλωσσους εφήβους μαθητές. Πιλοτική διερεύνηση των ψυχομετρικών χαρακτηριστικών του Ερωτηματολογίου Προτίμησης Μαθησιακού Στιλ Βασισμένο στα Αντιληπτικά Ερεθίσματα.
   σ. 56-77: Η Εξέλιξη της Δια Βίου Μάθησης μέσα από τα Θεσμικά Κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Το διακύβευμα της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής
   σ. 78- 106: Σύνδρομο Asperger και κατανόηση του λόγου
   σ. 107- 152:Ψυχικές «διαδρομές» στη μοναξιά και στην έλλειψη ψυχοκοινωνικής ικανοποίησης μονόγλωσσων και δίγλωσσων παιδιών με δυσλεξία: από τη συναισθηματική κακοποίηση και τη θυματοποίηση στις νέες προοπτικές στο πεδίο της αντιμετώπισης του ψυχικού άλγους
   σ. 153-167: Συμβουλευτική και υποστήριξη γονέων παιδιών με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές - Αυτισμό
   σ. 168-183 :Οι απόψεις των μαθητών για το βαθμολογικό σύστημα στο λύκειο: μια ποιοτική προσέγγιση
   σ. 184- 201: Ψυχοσεξουαλική ανάπτυξη και συμπεριφορά ατόμωνμε νοητική υστέρηση- Η αναγκαιότητα  για ενημέρωση και σεξουαλική αγωγή
   σ. 202- 220: Η σχέση μεταξύ της ψυχολογικής εξουσιοδότησης και της συνολικής επαγγελματικής ικανοποίησης των ανδρών και γυναικών δασκάλν της ελληνικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευση;
   σ. 221- 239: Η εξέλιξη της εμπειρικής έρευνας στο πεδίο της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης στην Ελλάδα τη δεκαετία του 2000
   σ. 240- 249: Το ζήτημα της παιδικής κακοποίησης στο δημοτικό σχολείο και η διαχείριση του από τους εκπαιδευτικούς
   σ. 250- 263: Ολοήμερο σχολείο. Η διαχείριση μίας καινοτομίας
   σ. 264- 286: To Ολοήμερο Σχολείο μέσα απ’ τα μάτια των μαθητών
   σ. 287- 302: Κοινωνική διάσταση και εργασία με το άτομο - ασθενή ή φορέα του ΑΙDS
   σ. 303- 347: Ο ελληνικός αγροτικός χώρος και η θέση και ο ρόλος της εκπαίδευσης σε αυτόν. Μια ανάγνωση της ελληνικής εθνογραφικής έρευνας  από αυτή την οπτική γωνία
   σ. 348- 369¨:Attitude toward aloneness and ability to be alone in middle and late childhood
   σ. 370-387: Adult trainers’ motivation for the participation in non formal education
   σ. 388- 395: The curriculum:A comprehensive education reform in romania
   σ. 396- 416: A diagnostic approach of developmental dyslexia based on the types of errors on written texts of greek children
   σ. 418-432: Σχολικός εκφοβισμός – Bullying