הודעות בית ספר אחווה סמיע

ahavas@ahavas.tzafonet.org.il


מבקרים


         בי"ס אחווה כפר סמיע  , טל : 04-9978496 , 

     פקס : 04-9976254 , mail: kamalf@walla.co.il

                             סמל מוסד 218446