אנרגיה ועבודה מכנית

תוכנית לימודים 
 - נרגיה קינטית, עבודה והקשר ביניהם
‎ - אנרגיה פוטנציאלית
‎ - שימור אנרגיה מכנית
 - תנועה במעגל אנכי
‎ - היבטים אנרגטיים בהתנגשות
‎ - הספק ונצילות

שאלות
שאלה 5(שימור אנרגיה בגרות 2000)
שאלה 6(קפיץ ,התנגשות ,עליה על מישור)
שאלה 7  (שימור אנרגיה קפיץ , מדרון)
שאלה 8 ( מעגל אנכי)
שאלה 9 (רבע מעגל ומישור משופע)
שאלה 10