גלים מכניים ואלקטרומגנטיים

תוכנית לימודים
 - השוואת תכונות בסיסיות של פולסים חד-ממדיים לתכונות האור
 - גלים חד-ממדיים מחזוריים
 - השוואת תכונות של גלים דו-ממדיים לתכונות האור
 - התאבכות ועקיפה בגלי מים ובאור
 - מודל הגלים האלקטרומגנטיים; ספקטרום הגלים האלקטרומגנטיים; יישומים ורקע היסטורי

שאלות
שאלה 1
שאלה 2 (גל מחזורי ופולס)
שאלה 3 (פולס מתפשט)
שאלה 4 ( פולסים )
שאלה 5  (גלי מים)
שאלה 6 ( גלים עומדים)
שאלה 7
שאלה 8
שאלה 9
שאלה 10
תשובות 
שאלה 1
שאלה 7
שאלה 8
שאלה 9
שאלה 10