אפקט פוטואלקטרי

תוכנית לימודים

שאלות
שאלה  4 (שתי מתכות A ו-B בגרף)
שאלה  5
שאלה  6
שאלה  7
שאלה  8
שאלה  9
שאלה  10
תשובות
שאלה  2
שאלה  3
שאלה  5
שאלה  6
שאלה  7
שאלה  8
שאלה  9
שאלה  10