מכניקה

Mechanics
מכניקה, ענף הפיסיקה שעניינו בתיאור תנועתם של גופים (קינמטיקה), בקשר בין תנועה זו לבין הכוחות הפועלים על הגוף (דינמיקה) ובמצבי שיווי משקל (סטטיקה).