שדה מגנטי

   -  שדות מגנטיים של מגנטים וזרמים
   - השפעת השדה המגנטי על זרם, עצמת השדה המגנטי
   - הקשר בין השדה המגנטי ומקורותיו
   - כוח בין זרמים מקבילים, הגדרת האמפר
   - כוח הפועל על מטען הנע בשדה מגנטי
   - יישומים של הכוח המגנטי

השאלות 
שאלה 1  ( 2 תילים נושאי זרם -כמו מטוטלת)
שאלה  2  (תנועת חלקיקים טעונים בשדה מגנטי)
שאלה  3  (מאזני זרם)
שאלה  4  (תנועה בורגית  של חלקית טעון )
שאלה  5 ( מאזניים זרם , חקר כוח בזווית)
שאלה  6 (תנועת בשדה מגנטי - 2 כיוונים)
שאלה  7 (שדה מגנטי של כדוה''צ בסילונית)
שאלה  8 (תנועה של פרוטון בשדה מגנטי )
שאלה  9 (מאזניים זרם וסילונית)
שאלה  10 (תנועה של אלקטרון )
שאלה 11
שאלה 12
שאלה 13
שאלה 14
שאלה 15
שאלה 16
פתרונות
שאלה 11
שאלה 12
שאלה 13
שאלה 14
שאלה 15 
שאלה 16