קינמטיקה


    - תיאור תנועה - מקום כפונקציה של הזמן
    - תנועה קצובה על קו ישר
    - תנועה יחסית
    - תנועה במהירות משתנה
    - תנועה בתאוצה קבועה
    - תנועה בתאוצה משתנה
    - מושגים קינמטיים בסיסיים בתנועה במישור
    - וקטורים
    -המהירות והתאוצה בתנועה במישור


השאלות
שאלה 1  (משוואת תנועה ,מיקום ,גרפים)
שאלה 2  (משוואת תנועה ,מיקום ,גרפים)
שאלה 3  (תנועה קצובה בקטעים , גרף מהירות)
שאלה 4  (תנועה קצובה בקטעים ,גרף מיקום)
שאלה 5  (תנועה קצובה 2 גופים -כיוון מנוגד)
שאלה 6  (תנועה קצובה 2 גופים - אותו כיוון )
שאלה 7  (תנועה מואצת ,מהירות רגעית טבלה)
שאלה 8  (תנועה מואצת ,מהירות רגעית טבלה)
שאלה 9 (תנועה מואצת 2 גופים)
שאלה 10 (תנועה מואצת 2 גופים)
שאלה 11 (תאוצה קבועה קטעים) 
שאלה 12 (גרף 2 מכוניות) 
שאלה 13 (זריקה כלפי מעלה 2גופים גרפים)
שאלה 14 (זריקה אופקית)

פתרונות
שאלה 9
שאלה 10 
שאלה 11
שאלה 12
שאלה 13 
שאלה 14