כבידה

תוכנית לימודים
 - חוקי קפלר
 - חוק הכבידה 
 - המושג "שדה", עבודה ואנרגיה בשדה הכבידה

תשובות 
שאלה 1
שאלה 2
שאלה 3
שאלה 4
שאלה 5
שאלה 6
שאלה 10