השראה אלקטרומגנטית

    -  כא"מ מושרה, חוק פרדיי, חוק לנץ
    - יישומים טכנולוגיים
    
השאלות 
שאלה 1  (מוט מתכת שנע במסילה סגורה  בשדה מגנטי)
שאלה 2 ( מציאת כ.א.מ מושרה מתוך גרף של שטף)
שאלה 3 ( מוט מוליך נופל אנכית מטה בשדה מגנטי-חלקי)
שאלה 4  (מוט מוליך נופל אנכית מטה בשדה מגנטי)
שאלה 5
שאלה 6
שאלה 7
שאלה 8
שאלה 9
שאלה 10
שאלה 11
שאלה 12
שאלה 13
שאלה 14
שאלה 15

פתרונות
שאלה 1
שאלה 5
שאלה 6
שאלה 7
שאלה 8
שאלה 9
שאלה 10
שאלה 11
שאלה 12
שאלה 13
שאלה 14
שאלה 15