מעגלי זרם ישר


תוכנית לימודים :
  - הזרם החשמלי ועוצמת הזרם החשמלי
  - מתח החשמלי ; חוק אום
  - התנגדות חשמלית 
  - כא"מ ומתח הדקים
  - הספק ואנרגיה במעגל חשמלי, נצילות
  - מעגלים חשמליים
  - מכשירי מדידה

השאלות
שאלה 8 (נגד משתנה ו2 מפסקים)
שאלה 9 (מכשירי מדידה)
שאלה 10 
שאלה 11
שאלה 12
שאלה 13
שאלה 14
שאלה 15

פתרונות
שאלה 10
שאלה 11
שאלה 12
שאלה 13
שאלה 14
שאלה 15