מנבנה האטום


-הסטוריה של אטום  -מודל האטום על-פי תומסון
                          - ניסוי רתרפורד והמודל הפלנטרי של האטום

YouTube Video


                          -ספקטרום הפליטה הניסיוני של אטום המימן ( ספקטרום )
                          -מודל בוהר לאטום המימן
                          - ספקטרום בליעה וספקטרום פליטה

שאלות 
שאלה  1 (אטום מימן -רמות)
שאלה  2 (רמות האנרגיה של אטום ההליום ‏)
שאלה  3 (ספקטרום של יסוד מסוים ‏)
שאלה  4 (בליעה ופליטה של פוטונים )
שאלה  5 (עירור עם אלקטרונים)
שאלה  6
שאלה  7
שאלה  8
שאלה  9
שאלה  10
פתרונות
שאלה  6
שאלה  7
שאלה  8
שאלה  9
שאלה  10