אנסין-פרק שלא נלמד

א. בשלב הראשון יש לקרוא את האנסין קריאה ראשונה.

ב. בשלב השני יש לקרוא את השאלה שמופיעה מתחת לאנסין ולשוב לקרוא אותו.

ג. בשלב השלישי קוראים שוב את האנסין ומסמנים בגוף הטכסט את הדברים שעוזרים לכם בשאלה (מילות מפתח, אמצעים אומנותיים, רעיונות מרכזיים וכו').תשובה של אנסין צריכה להיות ממוקדת ומנוסחת בצורה מדוייקת על פי מה שנשאלנו.

אין לכתוב תכנים שאינם קשורים לשאלה ושאינם מסבירים את אשר נשאלתם.

יש להתייחס למילות המפתח שנמצאות בשאלה ולהוכיח את קיומם בתוך הטכסט.


הנחיות לפתרון שאלת האנסין - מועד חורף תשס"ט

בשאלה נתבקשנו להסביר את משמעות הסיפור באמצעות מוטיב החיפוש.

בשלב הראשון יש לסמן בגוף הטכסט את כל המקומות בהם מופיע מוטיב זה.

לאחר שסימנו אותם עלינו להבין את המשמעות של כל אחד מהם, כפי שהוא מופיע בסיפור.

בשלב הבא יש להסביר את משמעות "לב הזהב האבוד" באמצעות המוטיב שהתפתח לכל הסיפור, מכאן שמילות המפתח בשאלה הן: מוטיב חיפוש ומשמעות הסיפור.

יש להסביר את התהליך שמתרחש בסיפור(ניתוח התוכן והסברתו בעזרת האמצעי האומנותי הנקרא: מוטיב) כולו ביחס להופעת המוטיב ולתוכן הסיפור.

התשובה צריכה לפתוח במילות המפתח - משמעות ומוטיב:

בתשובתי אסביר את משמעות הסיפור "לב הזהב האבוד" באמצעות מוטיב החיפוש.

גוף התשובה בנוי מהחלקים הבאים:

המילים שעוזרות לנו להסביר את מוטיב החיפוש נמצאות לאורך כל הסיפור ומתארות שלבים שונים:

בפתיחת הסיפור : רקע על הדמות - גמלאי שהיה סוכן נסיעות, נהג לשוטט ולחפש מתכות בעזרת גלאי המתכות.

בהמשך הסיפור יש תיאור של סדר יומו - יורד אל החוף, פוסע על החול,משתמש בגלאי, אסף לעצמו... ערמה גדולה של דברים קטנים.

בחלק מסויים של הסיפור מתחולל אירוע חדש ומפתיע - בוקר אחד...כרע על ברכיו, הסיר גרגירי חול, נפל על לב הזהב, תחב את הלב, כיבה את גלאי המתכות והסתלק משם.

עד לשלב זה פעילותו היתה שיגרתית, מרגע זה ואילך הוא משנה את מנהגיו ולכן יש לשים לב לאירוע הזה ולשינוי שהוא חולל בחיי הדמות. במילים אחרות: למשמעות של אירוע זה לכלל הסיפור.

בשלב הבא ישנה החלטה שמובילה לסיום - הגמלאי מפסיק לחפש מתכות על שפת הים, השליך את הגלאי, התחיל לנדוד, חפש אחר בעליו של הלב שאבד בחולות.

לאחר שחקרנו את כל המקומות בהם מופיע מוטיב החיפוש יש להבין מהי משמעותו לגבי הדמות והרעיון המרכזי של הסיפור המוצגים בכותר במילים: "לב הזהב האבוד".

בכדי להבין את השינוי יש להתייחס לדברים החומריים שחיפש הגמלאי ולדברים הערכיים שהוא מחפש בסיומו. המעבר מחיפוש החומר, חפצים לחיפוש האדם.

סיום התשובה:

לאחר שהסברנו את הדברים שנתבקשנו יש לנעול את התשובה במשפט מסכם:

בתשובתי הסברתי את מוטיב החיפוש בסיפור "לב הזהב האבוד" במעבר מחיפוש החפצים החומריים לעבר חיפוש של חפץ בעל ערך רגשי(תכונה של טוב לב) ושייכותו לאדם מסויים.תהליך זה מופיע בעיקר בשינוי שחל בדמות בסיפור שנותנת כעת חשיבות לערך ולא לחומר.

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser