זה"ב

יום שלישי 6.11.12 "יום המחויבות לזהירות בדרכים"


צפו בסרטון ולאחר מכן פתחו את המסמך המשותף.תלמידי כיתה ג', נבחרתם לעזור וללמד את ילדי הגנים כיצד נזהרים בכביש. כדי שתוכלו לעזור להם, עליכם להכיר את המושגים וללמוד בעצמכם זהירות בדרכים...

*כתבו "זהירות בדרכים" במרכז דף, צפו והקשיבו לשיר וכתבו 
מושגים הקשורים לזהירות בדרכים שאתם מגלים בשיר - 

*השוו את הרשימה שלכם עם חבר והוסיפו מושגים שחסרים לכם.

*הוסיפו עוד 4 מושגים שלא הופיעו בשיר וקשורים לזה"ב.

צפו בסרטונים ומצאו כללים להליכה ולחציה בטוחה.

*סכמו וכתבו את הכללים להליכה ולחציה בטוחה.


*חברו כלל לזהירות בדרכים וכתבו אותו בטופס המצורף.
*משימת רשות - עצבו וקשטו את הכלל והביאו לכיתה.

אחרי שלמדתם מושגים בזהירות בדרכים וכללים להליכה
ולחציה בטוחה הכינו פעילות, משחק וכד' לילדי הגנים.


Comments