English‏ > ‏

כיתה ו

הורים ותלמידים יקרים , 

אני מאחלת לכולנו שנת לימודים מהנה ופוריה.

לכל שאלה או התייעצות אשמח אם תפנו אליי לאימייל chen.shimoni2@gmail.com ואשתדל לחזור בהקדם האפשרי.

שלכם,

חן אבאי.


תוכנית לימודים לשנה תשע"ח

תכנון שנתי לכיתה ו' לשנה 2017-2018 חן אבאי

איך נראים שעורי אנגלית?

כל שיעור ייפתח בדקלום בוקר טוב קבוע שיילמד בתחילת השנה ורישום התאריך המלא על הלוח. לאחר מכן וכחלק מרוטינה יומיומית המורה תשאל שאלות שונות מחיי היומיום והתלמידים יענו בל פה, כל אחד לפי רמתו. כחלק מרוטינה יומיומית, יכינו 2 תלמידים בכל שיעור פיסת חדשות עדכנית אותה יציגו באנגלית אל מול חבריהם לכיתה. הנושאים יהיו מגוונים ומשתנים לאורך השנה לפי בחירת התלמידים ובאישור המורה ,מתוך שאיפה לשיפור יכולות הביטוי בעל פה ולעידוד וחיזוק בטחונו של התלמיד בשימוש בשפה.

לאורך כל השנה נשים דגש על דקדוק ואוצר מילים, הבנת הנשמע הבנת הנקרא ותרגולי דיבור. מעבר לחומר הלימודי הנמצא בספרי הלימוד, תתווסף העשרה לימודית בצורת שירים וטקסטים חינוכיים בעלי מוסר השכל אשר ידברו אל התלמידים ואל חייהם.

פעם בשבוע תיערך הכתבה. המילים יינתנו לתלמידים כשבוע מראש.

  *התוכנית נתונה לשינויים והתאמות לפי צרכי התלמידים וקצב הלימוד שלהם

 

ספטמבר

1.      ברכות בוקר ונוסח שירה קצר שאיתם נפתח יחד כל שיעור.

2.      Verb to be

3.      אוצר מילים- תעלומות

4.      שאלות ותשובות- דו שיח.

5.       YES\NO QUESTIONS

6.      הבנת הנשמע

7.      אוצר מילים – קהילה

8.      אוצר מילים- ספורט

9.      כתיבת e-mail

אוקטובר

1.      Present progressive

2.      שאלה ,שלילה, חיובי

3.      תיאור אנשים ומקומות

4.      כתיבת פתקים

5.      הבעת רגשות

נובמבר

1.      תיאור תמונות

2.      Present simple

3.      חיובי, שלילה, שאלה, חוקי איות

4.      Do\does

5.      אוצר מילים עמוד 25

דצמבר

1.      אוצר מילים עמודים 38-39, 41 - המצאות

2.      אוצר מילים- השעון

3.      אוצר מילים עמוד 46

4.      הבנת רצף בסיפור

5.      זיהוי טקסטים שוניo

6.  משפטי ציווי 

ינואר

1.      אוצר מילים עמוד 54

2.      סיפורו של לאנס ארמסטרונג

3.      Past simple – regular and irregular verbs

4.      הבנת סדר המשפט באנגלית

5.      הבנת הנשמע עמוד 69

6.      שמות תואר

פברואר

1.      אוצר מילים – מוזיאון עמוד 76

2.      הבנת הנשמע עמוד 76

3.      צירופי מילים עמוד 80. סיפור

4.      אוצר מילים וסיפור עמודים 91-92

5.      הבנת רצף הסיפור וכתיבתו בתמצות- עמוד 92

מרץ

1.      אוצר מילים- פרסום עמוד 96

2.      כתיבת פרסומת

3.      שמות תואר- השוואה בין עברית לאנגלית

4.      אוצר מילים וסיפור עמוד 101

5.      קריאת סיפור עמוד 104

אפריל

1.      Future simple

2.      Count + non count nouns

3.      סיפור ואוצר מילים עמוד 108

4.      סיפור ואוצר מילים עמוד 111

מאי

1.      לימוד על בעיות בבית הספר ופתרונן

2.      כתיבת הודעה

3.      כתיבת דעה

4.      השוואת תרגום למקור

יוני

1.      פרק אחרון- חזרה על כל הזמנים

2.      משחקים

3.      לימוד שירים 

-


Good Luck!! 


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
הצג הורד
  24k גירסה 1 18 בנוב׳ 2017, 2:23 חן אבאי
ĉ
הצג הורד
  17k גירסה 1 18 בנוב׳ 2017, 2:23 חן אבאי
ĉ
הצג הורד
  16k גירסה 1 4 במרץ 2018, 10:06 חן אבאי
ĉ
הצג הורד
  17k גירסה 1 7 ביוני 2018, 10:32 חן אבאי
ĉ
הצג הורד
  2030k גירסה 1 20 בנוב׳ 2017, 1:30 חן אבאי
Comments