English‏ > ‏

כיתה ו

תוכנית לימודים לשנה תשע"ג
-חזרה על חומר בסיסי
-הפעלים:to be / to have
-כתיבת תעודת זהות
-כתיבת מכתב
-למידת שירה וניתוח
-השווה בין אנגלית לעברית
-לימוד על המפה של העולם:ארצות ,ערי בירה,כיוונים
-present simple (+) ,(_) ,(?)
-wh-questions
-קריאת מאמרים
-הכרת המילון;oxford dictionary
-קריאת ספרים:level 1/2 
-מאכלים
-חפצים במטבח
-מילות יחס
-הרגלי אכילה
-פירמידת האוכל
-חושים וטעמים
-היסטוריה של המאכלים שאנו אוהבים
-כתיבת תפריט
-infinitives
-עולם החיות
-present progressive (+) ,(_) ,(?)
-wh-questions
-חיות בסכנה
-מילות יחס
-ספורט
-סוגי ספורט
-modals: must , mustn't
-to be -עבר (+) (_)
(?)
-wh -questions
past simple -regular and irregular verbs 
-אולימפיאדה העתיקה ובימינו
-בחירת ענף ספורט וכתיבה 
 -אוספים
-הבנת שירה 
-הכרת אוספים במוזיאון דרך טקסט
-פרסומות
-כתיבת אלון
-ניתוח דמויות מסיפור -
-למצוא אוספים מעניינים ולהציג
-לראיין תלמיד אחר על האוספים שלו
-לשלב את הזמנים שנלמדו
-מסעות מפורסמים בעולם
-השוות בין תארים
-קריאת עיתון, מאגזין
-future simple
-מסע לחלל
-חופשות מיוחדות
-פרסומות ובחירת מחנה קיץ
-שירה 
-תכנון לחופש
-ספרי קריאה מומלצים-הודעה חשובה נושאים לימודייםמהנעשה בשיעורי אנגלית


ĉ מהנעשה בכיתה ו בשיעורי אנגלית בחודשים דצמבר.docx
הצג הורד
  14k גירסה 1 27 בפבר 2014, 03:50 טניה הרשקוביץ
ĉ מה נעשה בכיתה ו.docx
הצג הורד
  14k גירסה 1 21 בנוב 2013, 04:54 טניה הרשקוביץ
Comments