Organizatorzy


AEGEE - Europejskie Forum Studentów, powstałe w Paryżu w 1985r., zrzesza ponad 12 tys. studentów z 244 miast akademickich z 43 krajów naszego kontynentu. Jest instytucją pozarządową i politycznie niezależną, niekomercyjną. AEGEE jest wspierane przez Komisję Europejską, posiada status doradcy Rady Europy i ONZ, jest członkiem Europejskiego Forum Młodzieży; współpracuje również z UNESCO i OBWE.

Działaniom AEGEE przyświecają ideały aktywnego obywatelstwa, pokoju i stabilności gospodarczo-politycznej, edukacji wyższej oraz wymiany kulturowej. Natomiast celem organizacji jest rozwój otwartego i tolerancyjnego społeczeństwa przez promowanie współpracy, komunikacji i integracji między młodymi ludźmi w Europie i poza jej granicami, czemu mają służyć organizowane konferencje i szkolenia, letnie uniwersytety, wymiany studenckie, spotkania integracyjne oraz projekty o charakterze interdyscyplinarnym. 

Warszawska antena AEGEE - jedna z trzynastu krajowych - została utworzony w 1991 r. i obecnie liczy ok. 60 aktywnie działających członków.Progres - Studenckie Koło Naukowe Wspierania Rozwoju Osobowości, powstałe w marcu 2009 r., jest organizacją skupiającą studentów Wydziału Psychologii UW zainteresowanych tematyką wspierania rozwoju osobowości.

Organizowanie szkoleń, treningów i warsztatów, prowadzonych przez kompetentnych studentów posiadających zarówno wiedzę, jak i umiejętności trenerskie (zdobyte w toku studiów oraz w wyniku doświadczenia pozauczelnianego), ma na celu przekazywanie społeczności akademickiej wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii rozwoju osobowości.

Dbałość o jakość i profesjonalizm stawia Studenckie Koło Naukowe Wspierania Rozwoju Osobowości na równi z organizacjami komercyjnymi oferującymi szkolenia z rozwoju osobistego. Jednak tym, co wyróżnia SKN Progres jest młodzieńcza energia, zapał i pomysłowość jego członków.Podstrony (2): AEGEE-Warszawa SKN Progres
Comments