Voorraadbeheer

Met een goed voorraad beheer zorg je dat je voldoende goederen op voorraad hebt

Als je je voorraad beheer goed organiseert dan weet je na verloop van tijd hoeveel je op voorraad moet hebben

Hierbij moet je rekening houden met
  • de levertijd van je goederen
  • de houdbaarheid van je goederen
  • de grote van je goederen
  • seizoen gebonden
  • temperatuur gevoelig
  • omloopsnelheid
Waarderen van je voorraad

Je administratie goed bijhouden en je inkoop afstemmen op je verkoop, 
moet ik het product wel op voorraad hebben

De voorraad moet je waarderen tegen kostprijs, alleen de goederen die moeilijk verhandelbaar zijn mag u lager waarderen dan de kostprijs

Bij onttrekkingen aan de voorraad mag u de waarde niet meetellen en de btw moet u afdragen

WMS
WMS is een streepjes code je scant de code en je weet precies welke goederen je verkocht hebt

RTID
Doormiddel van een chip kun je via radio golven het product inlezen

Hoe beter je voorraad beheer hoe tevredener je klanten

Is je voorraad te klein dan kun je ook een extern bedrijf je voorraad laten beheren

Een beter voorraad beheer,

meerdere leveranciers voor een product
plan je levering buiten de spits uren

push regel

Op basis van een prognose leg je een voorraad aan je voorraad is dan ruim voldoende maar er kunnen ook goederen niet verkocht worden

pull regel

Je besteld pas als je van de klant een verkoop order krijgt. Je elimineert het 
risico van onverkochte voorraad. Als de leverancier niet op tijd kan leveren raak je misschien een klant kwijt


Voorraad in consignatie

De leverancier plaatst voorraad in jou magazijn , leverancier blijft juridisch eigenaar, niet verkochte voorraad kun je retourneren

drop- shipping

De leverancier verstuurd de producten rechtstreeks naar je klant

Automatiseer wat mogelijk is

Als een klant weet dat hij op je kan rekenen dan zullen ze nooit ergens anders kijken

In en verkoop moet vastgelegd kunnen worden op niveau van een artikel of artikelgroep

Incourante voorraden worden afgeboekt op de balanspost voorraad en 
opgenomen in de verlies en winst

Als je het afwaarderingpercentage uit de voorraad administratie kunt halen dan mag dat anders kunt u gebruik maken van een afwaarderingspercentage
afhankelijk van de tijd die de goederen op voorraad zijn 


Deze waardering heeft wel beperkingen. Het stelsel kan alleen worden toegepast op goederen waar van de aanschafprijs bekend is en het tijdstip van levering

De individuele afwaardering moet wel aannemelijk gemaakt worden

ijzeren -voorraadstelsel als de verkoopprijs wordt bepaald door de waarde van een bepaalde grondstof

Als kan worden vastgesteld welke hoeveelheid grondstof in een artikel is verwerkt en welk bedrag voor de grondstof in de inkoopprijs is verwerkt kun je dit waarderen volgens het ijzeren - voorraadstelsel

Waardering inruilauto

- met als uitgangspunt de prijzen op de inkoop markt zonder inruil

- met als uitgangspunt de verwachte verkoopprijs minus de de normale winstmarge

de laagste uitkomst mag worden gehanteerd

Voorraad waardering bij toepassing globaliseringsregeling omzetbelasting

Levering van goederen waarop de marge regeling van toepassing is
De verschuldigde omzetbelasting wordt berekend over de winstmarge
van een bepaald goed of over een aangifte tijdvlak, dit heet globalisering

In de globaliseringsregeling zal de kostprijs met de daar inbegrepen ob bepaald worden
de voorraad mag niet willekeurig afgewaardeerd worden

Comments