Voordelen bv
Besloten vennootschap

Een bv is een zelfstandige entiteit, in de meeste gevallen is de bv aansprakelijk voor eventuele schulden

Bij een kleine bv is de directeur vaak de enige aandeelhouder(dga)

U bent persoonlijk aansprakelijk voor de schulden in een bv als,

  • u bewust of onbewust te hoge schulden gemaakt heeft
  • u niet gemeld heeft dat u uw belastingschuld niet kan betalen
  • de belastingschuld ontstaan is door wanbeleid
  • en de bv hierdoor failliet gaat
  • de uitkeringstoets te hoog is en de solvabiliteit te laag
Geld lenen aan en van de bv

De lening moet zakelijk zijn en er moet een lening overeenkomst zijn waar in afspraken staan over het terugbetalen

  • heeft u voldoende zekerheid
  • is er een zakelijke rente afgesproken
  • kan de bv aan zijn zakelijke verplichtingen blijven voldoen
Bij een aflossingsvrije lening moet de bv aanvullende voorwaarden stellen.
Is de lening niet zakelijk dan wordt dit als een betaling gezien en moet er fiscaal over afgerekend worden


Ook een lening van de bv aan de aandeelhouders moet aan zakelijke voorwaarden voldoenEen aandeelhouder is aansprakelijk tot de hoogte van zijn aandeel

Een aandeelhouder betaald dividendbelasting over de door de bv uitgekeerde winst en een dga betaald inkomstenbelasting over zijn loon hij is verplicht een marktconform salaris te ontvangen

Dividend belasting is lager dan loonbelasting
U bent als DGA geen werknemer voor de sociale verzekering als u aandeel meer dan 50% is op de aandeelhoudersvergadering

 

 

 Of als u en uw directie familie leden meer dan tweederde van de aandelen bezit en  als u niet tegen uw wil in ontslagen kan worden


Het opgebouwde pensioen mag u laten staan of afkopen of omzetten in een oudedags voorzieningAls u de aandelen uit uw bv verkoopt betaald u inkomstenbelasting over de opbrengst

Als u de onderneming uit uw bv verkoopt betaald nu vennootschapsbelasting over de boekwinst

Als een aandeelhouder zelf een bv is dan heb je een moeder of houdster 
maatschappijHoldingsconstructie

Hier is de holding de moeder waarin belangrijke vermogens bestanddelen worden ondergebracht en de werkmaatschappij  hierin vinden de werkzaamheden plaats. De werkmaatschappij is de dochter van de holding en 
en de holding heeft aandelen in de dochtermaatschappij

 De ondernemer bezit de holding en de holding bezit de werkmaatschappij

Bij een eventueel faillissement van de werkmaatschappij is het risico beperk 
omdat alle belangrijkste zaken zijn ondergebracht in de holding


Deelnemingsvrijstelling

De winst die belast is bij de werkmaatschappij en wordt en wordt overgeheveld naar de holding is alleen belast bij de dochtermaatschappij 
Het gaat hier om ontvangen dividend en winst bij verkoop van deelneming

Niet aftrekbaar zijn verliezen en aan en verkoop kosten van een deelneming

Deelnemersvrijstelling is niet van toepassing als de deelneming niet voldoet aan de onderworpenheidstoets of bezittingen toets (kwalificerende bellegingstoets)

De management vergoeding die de holding ontvangt is wel belast

Fiscale eenheid

Bij een fiscale eenheid is de dochter maatschappij niet meer zelfstandig aangifte plichtig 

De resultaten van de dochtermaatschappij worden toegerekend aan de moedermaatschappij

Het voordeel is dat u de verliezen en winsten onderling met elkaar kunt verrekenen

Om een fiscale eenheid te vormen moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen 

Een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting is niet het zelfde als een fiscale eenheid voor de btw
Comments