blog

starten


Maak een stappen plan

 Een heldere bedrijfsstrategie

wat zijn u doelen en hoe wilt u die bereiken (plan van aanpak)
maak een scenario, u plant als het ware u business

Ambitie, missie, visie, doelen en strategie
 • missie, waarden en identiteit van uw bedrijf
 • visie, gewenste situatie op lange termijn
 • doelen, concrete ontwikkeling van visie
 • strategie, bepaal hoe u een doel bereikt
 • ambitie, wat wilt u bereiken en wat wilt u zijn
Samenvatting

Een goede pitch zorgt dat je verhaal blijft hangen
het bestaansrecht van je bedrijf moet overtuigend zijn

Wat is het doel van je bedrijf en in welke behoefte voorziet het, wat zijn de succes factoren en hoe ga je dat realiseren

Wat zijn de financiële vooruitzichten en welke financiële middelen zijn nodig

Markt criteria, een duidelijk beeld van de markt, externe factoren, potentiele doelgroep
zorgen voor een duidelijke focus 
Wie zijn je concurrenten en wie zijn je klanten

De ondernemer

Persoonlijke gegevens van jezelf en eventuele partners
 • personalia
 • burgerlijke staat
 • werkverleden en opleiding
Persoonlijke ambities, zwakke en sterke punten, kwaliteiten en doelen

Persoonlijke ontwikkeling op de korte termijn (opleiding, training)

Kort om kan je het aan


Het bedrijf

Beschrijf in kernachtige en in begrijpende taal wat je gaat doen. Ook voor mensen zonder specifieke kennis moet het begrijpelijk zijn. Een gat in de markt, wat is het probleem en wat bied je aan als oplossing. Probeer het zo veel mogelijk te onderbouwen met bijvoorbeeld externe bronnen

Wees ambitieus maar realistisch (gebruik de smart methode zie adviesbureaudebeer )
Denk van uit de vraag en niet van uit je doelgroep

Markt

Wat is je doelgroep
Hoe gaat deze doelgroep jou vinden en hoe ga je deze doelgroep aan je binden

Benoem heel duidelijk waarom de doelgroep voor jou gaat kiezen en wat jou onderscheid van de concurrent

SWOT sterke en zwakke punten

Externe factoren

Geografische kenmerken
 • in welk gebied bevind zich het grootste gedeelte van je doelgroep
 • klimaat
 • cultuur en traditie
Demografische kenmerken
 • bevolking
 • leeftijd opbouw
 • gemiddeld inkomen
 • besteedbaar inkomen
 • infrastructuur
Economische kenmerken
 • creëer een beeld van de economische omgeving
 • werkgelegenheid
 • inkomsten bronnen
 • gemiddeld salaris
Sociaal culturele factoren
Bij wie ligt de macht
 • normen en waarden
 • levensstijl
 • religi
 • gedrag
 • sociale trends
Technologie
in welke mate heeft een product of dienst kans van slagen
 • aanwezige technologie
 • mate van adoptie van technologie
 • informatie voorziening
 • trends
 • mate van innovatie
Ecologische kenmerken
 • de fysieke omgeving kan een kans of een bedreiging
 • milieu
 • natuurbronnen
 • klimaat
 • weersomstandigheden
Politiek- Juridische kenmerken
wat is van belang
 • politiek klimaat
 • wetgeving
 • wetswijziging
 • subsidie
Marketing

Een marketing plan, product, prijs, plaats, promotie en personeel
 • product, wat ga je verkopen, wie zijn je leveranciers, is er een vergelijkbaar concept
 • prijs, welke prijs ga je hanteren ten opzicht van de concurrent
 • plaats, omschrijf de keuze van je locatie, aanloop, bereik, kosten, andere voor en nadelen
 • promotie, hoe breng je je bedrijf onder de aandacht, benoem je tools(website, social media)
 • kosten en noodzaak extern bureau
 • personeel, hoeveel fte heb je nodig, waar kies je voor en waarom, vast, fulltime, parttime, payroll
Financieel plan

Hoe ga je geld verdienen

Verdienmodel, waar komen je inkomsten vandaan nu en in de toekomst
Hoeveel klanten, hoeveel omzet, wat zijn je prijzen/tarieven

Soorten verdien modellen
 • verkoop van goederen
 • uurtarief voor een dienst
 • abonnementen model
 • advertentie model
 • freemium model
 • service model
 • lokaas model
Investeringsbegroting

Wat heb je minimaal nodig aan bedrijfsmiddelen geld om je bedrijf te starten

Financieringsbegroting

Hoe ga je het geheel financieren, eigen geld, lening, credit

Exploitatie begroting

Verwachte omzet, kosten en inkoop

Liquiditeitsbegroting

Hoeveel geld komt er naar verwachting maandelijks binnen en hoeveel gaat er uit

Persoonlijke begroting

Kun je rond komen van je winst

Algemene en Juridische zaken

 • Vergunning, verzekering en algemene voorwaarden
 • Check wat je nodig hebt en wat je hiervoor moet doen
 • Zoek uit aan welke regels u zich moet houden volgens de wetgeving

 

Bel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek

06-55534725
Adviesbureaudebeer


Comments