Blog


Bibob

Verbreek banden bij delict of Bibob

Of je nu een bv een vof hebt, het is in de horeca belangrijk om stil te staan bij een mogelijk delict of overtreding van een van de vennoten. Plus een mogelijk Bibob- onderzoek wat daarbij hoort. Zo’n delict en/of Bibob-onderzoek heeft namelijk grote gevolgen voor het voortbestaan van de onderneming. Denk aan intrekking van de vergunningen. Om de continuïteit van de onderneming te waarborgen, moet je vooraf nadenken over zulke situaties. Om te voorkomen dat de aan een onderzoek onderworpen partner de andere partners/onderneming besmet, moet elke betrokkenheid met het bedrijf zo snel mogelijk worden doorgesneden. De partner moet zo snel mogelijk uit het bedrijf stappen, inclusief een financiële afwikkeling. Regel de overdracht vooraf en leg dat schriftelijk vast. Denk ook aan eventuele leningen. Er mag geen zakelijk samenwerkingsverband voortbestaan, zoals dat in Bibob-termen heet.administratie horeca

Horeca is een branche die regelmatig onderzoek krijgt van de belastingdienst

 reden hiervoor is dat er regelmatig fouten in de administratie zitten

 • kassa systeem sluit niet aan
 • lonen worden zwart betaald
 • niet alle omzet wordt geboekt
Waarneming ter plaatsen

 • meestal komt de belastingdienst als gast
 • er wordt gekeken naar de werknemers
 • vastlegging bestelling
 • betaling door klanten
Waar moet u op letten bij een boeken onderzoek

 • juiste aangifte ingediend
 • belasting voldaan
 • aftrekposten correct opgevoerd
Wat kan de horeca ondernemer doen

de door de inspecteur opgevraagde informatie moet van belang zijn voor de belasting heffing

hij mag niet handelen in strijd met de wet

laat u niet in een hoek drukken

De horeca makelaar brengt het contact tot stand tussen 
koper/verhuurder en koper/huurder

Hij adviseert bij koopovereenkomsten of stelt ze op

Hij adviseert bij bepalen van advieskoopprijs

Overige werkzaamheden kunt u ook door of met u boekhouder of accountant 
verrichten

Laat u goed adviseren voordat u belangrijke overeenkomsten ondertekent 


Arbeidscontract

 

Op een contract voor bepaalde tijd moet een begin en einddatum staan en een tijdelijk arbeidscontract eindigt automatisch voor beide gelden de zelfde wettelijke regels

 

Bij een tijdelijk contract moet je een maand van te voren schriftelijk doorgeven wanneer het contract eindigt (aanzegplicht)

 

Bij een vast contract of contract voor onbepaalde tijd is er geen vast gestelde eind datum

 

Je mag niet meer dan drie tijdelijke contracten aanbieden en niet langer dan voor een periode van 2 jaar

 

Als de werknemer langer dan 6 maanden uit dienst is dan mag je weer een tijdelijk contract aanbieden

 

Wat moet er in een arbeidscontract staan

 

·        Naam en woonplaats werknemer

·        Plaats bedrijf

·        Functie, soort werk dat werknemer gaat doen

·        Datum van in diensttreding

·        Bij tijdelijk contract de duur van contract

·        Hoeveel uur de werknemer gaat werken per dag of per week

·        Hoogte en uitbetaling salaris

·        Lengte proeftijd

·        Hoogte van vakantie toeslag

·        Duur opzegtermijn

·        Pensioenregeling

·        Concurrentie beding

·        Collectieve arbeidsovereenkomst(cao)

·        Functie schaal

 

 

 

“Soorten arbeidsovereenkomst”

 

Flexwerk, invalskracht, uitzendkracht, oproepkracht, freelancer, zz’p, opting in fictieve dienstbetrekking

 

 

 

 

collectieve inkoop organisatie

Scherpe tarieven en goede bonussen
De kortste weg naar een verantwoorde inkoop
Wij zijn een inkoop bemiddelingsorganisatie
voor food en non food
We coördineren, maken een prijsvergelijking en vragen offertes aan

Belasting sterke drank 

Alcoholhoudende dranken, bier (en biermengsels) 

met meer dan 0,5% alcohol en andere dranken met meer dan

 1,2% alcohol vallen onder het 21%-tarief. 

Hieronder vallen ook

 samengestelde alcoholhoudende dranken

 zoals mixdranken, advocaat, boerenjongens

 en boerenmeisjes, en kruidenwijn en op 

likeuren lijkende kruidenextracten.

Onder het 6%-tarief vallen:

bier (en biermengsels) met 0,5% alcohol 

 • of minder en andere dranken met 1,2%
 •  alcohol of minder
 • eetwaren die alcohol bevatten, zoals 
 • bonbons
 • alcoholhoudende essences die bestemd 
 • zijn voor de bereiding van eten en drinken 
 • die onder het 6%-tarief vallen


Btw tarief omhoog

Hogere prijzen en een toenemend tekort aan personeel begrenzen de groei van de afzet in de horeca in 2019. Vooral de btw-verhoging doet de prijzen sneller stijgen, hoewel ook de kosten voor inkoop en personeel toenemen.

Op basis van de conjunctuur staan de meeste seinen voor de horeca in 2019 echter nog steeds op groen. Nederlandse consumenten hebben meer te besteden en het aantal buitenlandse toeristen groeit gestaag. Naar verwachting stijgt het omzetvolume dan ook met 2% in 2019 stelt
Comments