Blogfranchise
Franchise ondernemen

De ondernemer is franchisenemer, hij kan tegen betaling de handelsnaam van de franchisegever dragen


Wat houd een franchise formule in,

u verkoopt het product of de dienst van de franchise gever

u handelt volgens de in het contract opgestelde regels zoals,

u zoekt een geschikt pand op een geschikte locatie, u neemt de huisstijl van de franchisegever over, u laat de administratie door de franchisegever voeren


De voordelen van een franchise formule,

het product of de dienst is al vertrouwd, marketing activiteiten worden centraal geregeld, ondernemersrisico is laag, er wordt in je geïnvesteerd


Waar moet een franchisenemer op letten,

succes staat niet op voorhand vast, richtlijnen en procedures moeten gevolgd worden, je krijgt te maken met in stap kosten, de franchisegever kan je verbieden andere activiteiten te ontplooien, je bouwt geen eigen naam op


Wat levert een franchise formule op voor de franchisegever,

De franchisenemer zet zich optimaal in, de franchisegever hoeft geen uitgebreid filialensysteem op te zetten, hij kan zijn product met een beperkt kapitaal op de markt zetten en hij loopt minder risico doordat er weinig kapitaal mee gemoeid is


De wettelijke bepalingen voor een franchise formule,

de franchisegever mag geen tarieven en prijzen voorschrijven, hij mag geen misbruik van zijn machtpositie maken en hij mag niet aan kartelvorming doen


Onredelijke contracten door franchisegever

  • hij laat de franchisenemer een te grote hoeveelheid goederen afnemen
  • een twijfelachtige succesformule
  • franchisenemer is totaal ongeschikt