Een uurtarief bepalen

Het uurtarief van een zzp'er stijgt in 2019 door economische groei, de
stijging van de koopkracht en de hoogte van je kosten

Door een krappe arbeidsmarkt en veel onzekerheid zijn flexibele krachten 
aantrekkelijk

Declarabele uren zijn directe uren en indirecte uren.

Directe uren zijn declarabel bij klanten , indirecte uren zijn uren die je wel voor je onderneming maakt maar niet in rekening brengt bij klanten

Gemiddeld  50 tot 70 % van je gewerkte uren zijn declarabel

Maximale werkuren per jaar= 40 uur per week x 52= 2080 uur per jaar

6 weken voor vakantie en ziekte dan hou  je 1840 per jaar over om te werken

Je gewenste inkomen plus alle zakelijke kosten is je bruto jaar omzet gedeeld door het aantal declarabele uren en je hebt een uur tarief 

Verder spelen je meerwaarde en het tarief van de concurrent een grote rol 


Comments